514 Pakke frø til frøbibliotek

Godkjent for 12–40 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha den kunnskapen som trengs for å skaffe frø til frøbiblioteket. Hvordan vi kan ta vare på egenproduserte frø, hvor frø kan kjøpes og hva som er nædvendig informasjon på en frøpose.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å lære mer om frø, og hvordan å drifte et frøbibliotek.

Innhold

Finne ut hvilke frø som trengs/ønskes til frøbiblioteket. Innhente eller bestille de frøene som er ønsket til frøbiblioteket, og lære å rense frø for pakking, brette frøposer av blad/aviser, eller kjøpe inn kaffefilter til frøposebruk, eller kjøpe ferdige frøposer, finne ut hva som er nødvendig informasjon på frøposen, pakke frøposer og merke dem med nødvendig info. Samt finne ut i hvilke kanaler og når det skal markedsføres at frøbiblioteket er åpent.

En som har god erfaring med både å høste/bestille/-og så frø deler sinn kunnskap med studiesirkelens øvrige deltagere. Fremgangsmåtene ved frørensing demonstreres/forklares, og det renses (om førene er høstet og ikke kjøpt) de pakkes og merkes i samarbeide med de andre i studiesirkelen.

Studiesirkelen starter med diskusjon om hvilke frø en ønsker i frøbiblioteket, og hvor en får tak i disse. Donert fra medlemmer som sanker frø/ eller kjøpe inn.

  • Finne ut hvilke type frøposer en vil bruke, og hvordan en ønsker å merke dem.
  • Rense eventuelle frø som er høstet fra medlemmer hage.
  • Fordele og pakke frø i passe mengder i frøposer.
  • Merke frøposene.
  • Markedsføre at frøposene er tilgjengelige med beskjed om hvor de er tilgjengelige og hvordan de "lånes"

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 Frø og frøposer

Organisering og arbeidsmåter

Studiesirkel med veileder

Krav til lærer/instruktør

En veileder som har erfaring med å sanke/kjøpe/rense og pakke frø.

Avsluttende prøve/eksamen

Det er ikke avsluttende eksamen, men gruppen har sammen lært hvordan vi kan ta vare på egenproduserte frø, hvor frø kan kjøpes og hva som er nædvendig informasjon på en frøpose.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.