5134 Standplassleder

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset har som formål å gi opplæring i standplassledelse og anvisertjeneste under skytekonkurranser og treningsskyting med rifle i regi av NJFF's lag og foreninger, slik at all skyting foregår sikkert og korrekt i henhold til sikkerhetsplakaten og regelverk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer som er aktuelle for å ta standplassledelse og anvisertjeneste under skytekonkurranser og treningsskyting med rifle i regi av NJFFs lag og foreninger.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Sikkerhet, skytebanen

Stikkord
Sikkerhet: - sikkerhetsregler - sikkerhetsplakaten - visitasjon av våpen Skytebanen: Krav til skytebanen - instruks for skytebanen - varsling - sikkerhetsmerke

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Våpen, utrustning, skytestillinger

Stikkord
Våpen, utrustning, skytestillinger - tillatt våpen og utrustning - spesielle bestemmelser for jegerklassen - liggende skytestilling - sittende skytestilling - knestående skytestilling - stående skytestilling - spesielt for deltakere over 70 år

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Skyteledelse

Stikkord
Skyteledelse - standplassledelse ved jaktfeltskyting - standplassledelse ved elg/hjortskyting - skyteavbrudd - protester

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Anvisning

Stikkord
Anvisning - anvisersjefens oppgaver - tolkning av skiver - rikosjett - for mange skudd i figuren - for få skudd i figuren - anvisning med spak - anvisning i jaktfelt - poengberegning ved 5-delte skiver

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kurshefte "Ledelse av standplass og anvisning" kan kjøpes hos NJFF, tlf. 66 79 22 00 "Regler for jaktskyting", Dette materiellet fås ved henvendelse til NJFF.

Organisering og arbeidsmåter

Se innholdd

Utfyllende opplysninger

Standplassleders oppgaver: Standplasslederens oppgaver er mange. Det viktigste er å sørge for at sikkerheten er i ivaretatt på alle punkter under skytingen. Dernest er det å sørge for at all skyting foregår etter regelverket. I mange tilfelle vil oppgaven også være å hjelpe og veilede, spesielt nybegynnere og ungdom. Standplasslederen skal også sørge for at skytteren ikke blir unødvendig forstyrret under sin skyting, og for at han/hun får gjennomføre sin skyting best mulig innenfor regelverket og sikkerhetsreglenes grenser. Standplasslederen skal sørge for at anvisning er tydelig og korrekt, og at skytteren har forstått sin anvisning, og spørre om det er noen protester før skivene klistres. Til slutt skal standplasslederen sørge for at resultatene blir riktig nedskrevet.