5133 Oppsynskurs

Godkjent for 8–12 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

NJFF ser det som en viktig oppgave å øke kunnskapsnivået til de som ønsker å virke som oppsyn. Oppsynstjeneste er en aktivitet som drives av en rekke jeger- og fiskerforeninger. Det stilles en rekke krav til oppsynet med hensyn til kjennskap til lovverket, kunnskaper om skjøtsel, veiledning og informasjon.

For å møte kravet om kunnskaper hos framtidige oppsynsfolk har NJFF utarbeidet et nytt skoleringsopplegg for vilt- og fiskeoppsyn. Første ledd i skoleringen er dette trinn-1 kurset. Gjennomføringen av dette kurset er inngangsbilletten for trinn-II kurset.

For nærmere informasjon vedr. trinn II-kurset, ta kontakt med Norges Jeger- og Fiskerforbund

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er åpent for alle, men retter seg i hovedsak mot de som ønsker å virke som oppsyn.
Kurset gir en enkel innføring i hva oppsynstjenesten innebærer, organisering av oppsynet, politiet og domstolene, samt gir en generell innføring i det sentrale lovverket for jakt- og fiskeoppsyn.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:

 • Hvorfor vilt- og fiskeoppsyn?
 • Oppsynskurs i regi av NJFF
 • Miljøkriminalitet
 • Frivillig vilt- og fiskeoppsyn
 • Oppsynets arbeidsoppgaver.

2. samling
TmL: 3
Tema:

 • Organisering av oppsyn
 • Offentlig organisert oppsyn
 • Privat oppsyn
 • Omorganisering av oppsynet
 • Politi- og påtalemyndighetenes organisering
 • Påtalemyndighetene/Politi/Økokrim

3. samling
TmL: 3
Tema:

 • Organisering av domstolene
 • Straffeprosessen og generelt om prosessordningen
 • Domstolenes organisasjon og oppbygning
 • Høyesterett/Lagmannsretten/Herreds- og byrett/Forhørsretten
 • Vitneplikt

4. samling
TmL: 3
Tema:

 • Regler for utøvelse av jakt og fiske
 • Hva er en lov og hvilke regler har vi?
 • Hvordan blir lovene til?
 • Forskrifter
 • Offentlige og privatsrettslige regler
 • Lovverket
 • Viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven - historikk
 • Viltloven/Lov om laks- og innlandsfisk mv/ Aktuelt lovverk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Et eksemplar av kursheftet "Oppsynskurs trinn 1" til hver deltaker.

For lærer/instruktør:
- Kursleder bør ha boken "Oppsyn i utmark" av S. Kirkesæther og B. Soknes, Landbruksforlaget.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.