5123 Ut på jakt

Godkjent for 8–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi økt kunnskap om den valgte jaktbare arten. Formidle aktuelle jakt og fangstformer. Gjøre klart hvordan best å utnytte det valgte viltet som ressurs. Gjøre deltagerne gjennom teori og praksis i stand til å selvstendig kunne utøve jakt på arten.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Førstegangsjegere og jegere som har liten erfaring med jakt på valgt art.

Innhold

1. samling
TmL: 4
Tema:
Presentasjon av det aktuelle viltet og jakten på det

Stikkord:
Viltfakta, jaktformer, våpen, utstyr forøvrig,krav til jeger, sikkerhet, forberedelse til praktisk jakt.

Arbeidsform:
Forelesning og diskusjon

Problemstillinger:
Øke deltagernes teoretiske kunnskaper og forberede dem til praktisk jakt.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk jakt

Stikkord:
Oppmøte, orientering om dagens aktuelle jaktform, SIKKERHET!!!!, praktisk jakt, ivaretagelse av felt vilt.

Arbeidsform:
Orientering ved jaktleder, læring gjennom praktisk jakt, samtale etter avsluttet jaktdag.

Problemstillinger:
Gjennomføring av jakten med tanke på sikkerhet, mulighet for jaktsituasjoner, når kan jeg skyte

3. samling
TmL: 8
Tema:
Praktisk jakt

Stikkord:
Oppmøte, orientering om dagens aktuelle jaktform, SIKKERHET!!!!, praktisk jakt, ivaretagelse av felt vilt.

Arbeidsform:
Orientering av jaktleder, praktisk jakt, ivaretagelse av felt vilt, samtale etter avsluttet jaktdag.

Problemstillinger:
Gi deltagerne kunnskap nok til å kunne praktisere aktuell jaktform på egenhånd.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:
- Div. bøker og hefter om aktuelle viltarter og jaktformer.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Jeger/ instruktør som har stor erfaring fra jakt på aktuell art

Utfyllende opplysninger

Kurset kan brukes som opplæringsmal på alle jaktbare arter. Arrangøren velger selv hvilken art som er aktuell for sitt kurs. Viktig å kontrollere at alle som skal delta med våpen på samlingene med praktisk jakt fyller myndighetenes krav, som f.eks jegerprøve, storviltprøve etc.