512 Opplæring IKU

Godkjent for 4–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med opplærings- og planleggingskurset er at medlemmene av Instruktørkursutvalget (IKU) i 4H skal få opplæring i, og oversikt over sitt eget ansvar som medlem av IKU, samt forstå instruktørkurset til 4H sin oppbygning og rammeverk slik at IKU blir i stand til å holde instruktørkursene. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Utdannede 4H-instruktører med minst to års instruktørerfaring, 18-26 år

Innhold

- Tid til å bli kjent, for eksempel med en teambuilding-aktivitet og sosialt på kveldstid.
- 4H som organisasjon: hvem er vi, hva jobber vi med, og hvorfor er vi viktige?
- IKU sin rolle og ansvar, inkludert forventningsavklaringer mellom IKU og 4H Norge.
- Om instruktørkurset: innhold, læreplan og rammeverk.
- Innføring i planleggingsteori, inkludert den didaktiske relasjonsmodell.
- En pedagogisk peptalk, der IKU blir enige om fellesregler for hvordan løse diverse
utfordringer, hvordan gi gode beskjeder, hvordan be om oppmerksomhet fra gruppen,
hvor instruktørene skal være når de ikke har ansvar for en økt, og lignende.
- Fordele øktene på programmet og sette av god tid til å starte planleggingen av dem.
- Bli bedre kjent med 4H sin beredskapsplan og ansvaret vi har overfor kursdeltakerne.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Læreplan instruktørkurs 4H og "Kursinstruktøren" 4H og læreplanene for styreverv og Friluftsheltene 4H.

Organisering og arbeidsmåter

Organiseres fortrinnsvis over en helg der vi samles fysisk for å planlegge instruktørkursene. Sekretariatet i 4H Norge holder opplæringen der IKU medlemmene får den opplæringen de trenger for å lære opp instruktørene.

Krav til lærer/instruktør

Ansatt sekretariat 4H Norge. Fagansvarlig er rådgiver for opplæring og arrangement 4H Norge. 

Avsluttende prøve/eksamen

Å holde instruktørkurs helgene på vegne av 4H Norge i november og mars for å utdanne instruktører som kan holde kurs i sine fordypninger over hele Norge.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.