5116 Opptur-satsing i NJFF

Mål

Øke jente/kvinneandelen i jakt- og fiskerelaterte aktiviteter. Dette oppnås gjennom en tilrettelegging av eksisterende aktiviteter for denne målgruppen.

Målgruppe

Jenter/Kvinner

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Jfr Opptursatsingen i NJFF 2007-2008.

1. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Innføring i aktivitet og opptursatsing i foreningen

Stikkord

Åpningskveld, presentasjon, gjennomgang av aktivitet(er) som er planlagt. Hvilke forberedelser må deltakerne gjøre? Jakt og etikk. Våpen og sikkerhet. Krav til deltakelse.

Arbeidsform og gjennomføring

Plenum, gruppesamtaler

Problemstillinger

Erfaringsmessig er mange uten erfaring. Det må gjennomgås alt fra offentlige krav til aktiviteten (jegerprøven m.m.), grunnleggende teknikk og utstyrsbehov. Langt de fleste tiltak går over noe tid, noe som krever gjennomgang av plan for satsingen lokalt.

2. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Hagleskyting

Stikkord

Våpen, funksjon og virkemåte, ballistikk, foranhold, tilpassing av våpen, avstandsbedømmelse, sikkerhet på banen og i felt, grunnleggende skyteteknikk, praktisk skyting, våpenstell

Arbeidsform og gjennomføring

Grupper og plenum

Problemstillinger

Nye skyttere får en innføring i grunnleggende sikkerhet og skyteteknikk

3. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Rifleskyting

Stikkord

Våpen, funksjon og virkemåte, ballistikk, siktemidler, avstandsbedømmelse, sikkerhet på banen og i felt, grunnleggende skyteteknikk, praktisk skyting, våpenstell

Arbeidsform og gjennomføring

Grupper og plenum

Problemstillinger

Nye skyttere får en innføring i grunnleggende sikkerhet og skyteteknikk

4. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Praktisk opplæringsjakt, flere arter

Stikkord

Innføring i jaktformene som skal gjennomføres, forberedelser våpen og utstyr, sikkerhet, praktisk jakt med veiledning, jakt med og uten hund. En rekke ulike jaktformer kan presenteres for deltakerne. Denne 4. samlingen kan derfor gjentas flere ganger under "Opptur-satsingen".

Arbeidsform og gjennomføring

Mindre grupper

Problemstillinger

Gjennomføring av jakten med tanke på sikkerhet, muligheter for jaktsituasjoner, kan jeg skyte nå?

5. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 2

Tema

Viltet etter jakten

Stikkord

Slakting og partering, transport av felt vilt, slaktehygiene, mørning, tilbereding,

Arbeidsform og gjennomføring

Plenum, grupper

Problemstillinger

Hvordan håndtere felt vilt? Ivaretakelse av hygiene i felt, hvordan få optimal kvalitet på kjøttet, tilberedelse, metoder og viktige forutsetninger for godt resultat

6. samling

Timer med lærer: 4

Tema

Innføring i bruk av hund under jakt

Stikkord

Aktuelle hunderaser, grunnleggende dressur og trening, hvordan arbeider jakthunden, krav til hundefører/jeger, avhengig av jaktform kan ettersøkshund, stående, drivende og skjellende hunder, m.m. presenteres for deltakerne. (Beregnet 4 timer pr hundetype/jaktform), demonstrasjon

Arbeidsform og gjennomføring

Plenum, grupper

Problemstillinger

Hva slags jakt skal vi på, jakthund vs familiehund, hunderasenes særlige egenskaper, hvordan tolke og forstå hunden, hundelovens bestemmelser i forhold til jakthund

7. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 2

Tema

Praktisk opplæring fiskemetoder

Stikkord

Innføring i de formene for fiske som skal gjennomføres, f.eks fluefiske, meitefiske, sjø- og havfiske m.m., utstyrsbehov, sikkerhet under fiske, lover og forskrifter for det aktuelle fisket. En rekke ulike fiskeformer kan presenteres for deltakerne. Denne 4. samlingen kan derfor gjentas flere ganger under "Opptur-satsingen".

Arbeidsform og gjennomføring

Grupper og i plenum

Problemstillinger

Utstyrsbehov, praktisk teknikk, vegetasjonen; venn eller fiende?

8. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Andre friluftslivsaktiviteter

Stikkord

Dette kan fange opp mange ulike aktiviteter. De skal, for å komme innenfor kursplanen minst omhandle: Sikkerhet ved utøvelse, utstyrsbehov, -vedlikehold og -bruk. Videre skal aktiviteten planlegges og gjennomføres.

Arbeidsform og gjennomføring

Grupper, plenumsforberedelser

Problemstillinger

Hvilke aktivitetsmuligheter har vi lokalt? Hvordan gjennomføre og planlegge dette? Forberedelser med tanke på sikkerhet for deltakerne.

Litteratur/materiell for deltakerne

NJFFs kurs- og veiledningshefter innen de aktuelle temaene.

Krav til lærer/instruktør

Skal ha erfaring med aktiviteten og kjennskap til lovverket som omhandler denne. Modulene som omhandler skyting skal ledes av en autorisert instruktør,

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

NJFFs kurs- og veiledningshefter for instruktører innen de aktuelle temaene. En rekke boktitler fra bl.a. Tun forlag m.fl.

Opplegg for evaluering

Ved sesongslutt samles deltakerne og evaluerer kurset/aktivitetene. Erfaringene legges inn i planleggingen av neste års virksomhet og i rapportering til NJFF.