5116 Opptur-satsing i NJFF

Godkjent for 8–40 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Øke jente/kvinneandelen i jakt- og fiskerelaterte aktiviteter. Dette oppnås gjennom en tilrettelegging av eksisterende aktiviteter for denne målgruppen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jenter/Kvinner

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Innføring i aktivitet og opptursatsing i foreningen

Stikkord
Åpningskveld, presentasjon, gjennomgang av aktivitet(er) som er planlagt. Hvilke forberedelser må deltakerne gjøre? Jakt og etikk. Våpen og sikkerhet. Krav til deltakelse.

Arbeidsform og gjennomføring
Plenum, gruppesamtaler

Problemstillinger
Erfaringsmessig er mange uten erfaring. Det må gjennomgås alt fra offentlige krav til aktiviteten (jegerprøven m.m.), grunnleggende teknikk og utstyrsbehov. Langt de fleste tiltak går over noe tid, noe som krever gjennomgang av plan for satsingen lokalt.

2. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Hagleskyting

Stikkord
Våpen, funksjon og virkemåte, ballistikk, foranhold, tilpassing av våpen, avstandsbedømmelse, sikkerhet på banen og i felt, grunnleggende skyteteknikk, praktisk skyting, våpenstell

Arbeidsform og gjennomføring
Grupper og plenum

Problemstillinger
Nye skyttere får en innføring i grunnleggende sikkerhet og skyteteknikk

3. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Rifleskyting

Stikkord
Våpen, funksjon og virkemåte, ballistikk, siktemidler, avstandsbedømmelse, sikkerhet på banen og i felt, grunnleggende skyteteknikk, praktisk skyting, våpenstell

Arbeidsform og gjennomføring
Grupper og plenum

Problemstillinger
Nye skyttere får en innføring i grunnleggende sikkerhet og skyteteknikk

4. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Praktisk opplæringsjakt, flere arter

Stikkord
Innføring i jaktformene som skal gjennomføres, forberedelser våpen og utstyr, sikkerhet, praktisk jakt med veiledning, jakt med og uten hund. En rekke ulike jaktformer kan presenteres for deltakerne. Denne 4. samlingen kan derfor gjentas flere ganger under "Opptur-satsingen".

Arbeidsform og gjennomføring
Mindre grupper

Problemstillinger
Gjennomføring av jakten med tanke på sikkerhet, muligheter for jaktsituasjoner, kan jeg skyte nå?

5. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 2
Tema
Viltet etter jakten

Stikkord
Slakting og partering, transport av felt vilt, slaktehygiene, mørning, tilbereding,

Arbeidsform og gjennomføring
Plenum, grupper

Problemstillinger
Hvordan håndtere felt vilt? Ivaretakelse av hygiene i felt, hvordan få optimal kvalitet på kjøttet, tilberedelse, metoder og viktige forutsetninger for godt resultat

6. samling
Timer med lærer: 4
Tema
Innføring i bruk av hund under jakt

Stikkord
Aktuelle hunderaser, grunnleggende dressur og trening, hvordan arbeider jakthunden, krav til hundefører/jeger, avhengig av jaktform kan ettersøkshund, stående, drivende og skjellende hunder, m.m. presenteres for deltakerne. (Beregnet 4 timer pr hundetype/jaktform), demonstrasjon

Arbeidsform og gjennomføring
Plenum, grupper

Problemstillinger
Hva slags jakt skal vi på, jakthund vs familiehund, hunderasenes særlige egenskaper, hvordan tolke og forstå hunden, hundelovens bestemmelser i forhold til jakthund

7. samling
Timer med lærer: 4Timer uten lærer: 2
Tema
Praktisk opplæring fiskemetoder

Stikkord
Innføring i de formene for fiske som skal gjennomføres, f.eks fluefiske, meitefiske, sjø- og havfiske m.m., utstyrsbehov, sikkerhet under fiske, lover og forskrifter for det aktuelle fisket. En rekke ulike fiskeformer kan presenteres for deltakerne. Denne 4. samlingen kan derfor gjentas flere ganger under "Opptur-satsingen".

Arbeidsform og gjennomføring
Grupper og i plenum

Problemstillinger
Utstyrsbehov, praktisk teknikk, vegetasjonen; venn eller fiende?

8. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Andre friluftslivsaktiviteter

Stikkord
Dette kan fange opp mange ulike aktiviteter. De skal, for å komme innenfor kursplanen minst omhandle: Sikkerhet ved utøvelse, utstyrsbehov, -vedlikehold og -bruk. Videre skal aktiviteten planlegges og gjennomføres.

Arbeidsform og gjennomføring
Grupper, plenumsforberedelser

Problemstillinger
Hvilke aktivitetsmuligheter har vi lokalt? Hvordan gjennomføre og planlegge dette? Forberedelser med tanke på sikkerhet for deltakerne.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NJFFs kurs- og veiledningshefter innen de aktuelle temaene.
NJFFs kurs- og veiledningshefter for instruktører innen de aktuelle temaene. En rekke boktitler fra bl.a. Tun forlag m.fl.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Skal ha erfaring med aktiviteten og kjennskap til lovverket som omhandler denne. Modulene som omhandler skyting skal ledes av en autorisert instruktør,

Avsluttende prøve/eksamen

Ved sesongslutt samles deltakerne og evaluerer kurset/aktivitetene. Erfaringene legges inn i planleggingen av neste års virksomhet og i rapportering til NJFF.

Utfyllende opplysninger

Jfr Opptursatsingen i NJFF 2007-2008.