5104 Hjemmelading av riflepatroner

Godkjent for 8–17 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære hjemmelading av riflepatroner

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer som ønsker å lære hjemmelading av riflepatroner

Innhold

Kurset tar for seg hvordan man kan lade sine egne treningsskudd

1. samling

Timer med lærer: 3
Tema
Om lading generelt

Stikkord
Sikkerhetsregler: - behandling av eksplosiver - oppbevaring og lagring av eksplosiver i henhold til lover og vedtekter - anskaffelse av eksplosiver (gjennomgår søknad og rekvisisjon angående kjøp av nødvendige eksplosiver, kuler etc.)

Ladeverktøy og utstyr: - deltakerne ser på og lærer hovedprinsipp for bruken av verktøy og utstyr - ladepresse - kalibreringsverktøy - hylsetrimmer - kruttvekt - kruttmål - tennhetteinnsetter/uttaker, smøresett etc.

2. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Ladekomponentene

Stikkord
Tomhylsa - kalibrering og fjerning av tennhetta - rengjøring og kontroll - trimming

Tennhetta - valg av rett type til rett hylse - prinsipp for virkemåte ved de to hovedtyper - isetting av hette

Kruttet: - litt om forskjellige typer røyksvakt krutt - kruttets brennhastiget - tolkning av ladetabeller - kammertrykk/trykk i hylsa - litt om svartkrutt

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Prosjekttilet, støping av blykuler

Stikkord
Prosjektilet: - mantlede kuler - blyspisser (ekspanderende ammunisjon) - hjemmestøpte kuler - oppbygging av forskjellige typer kuler - isetting av kule - kontroll av friflukt

Støping av blykuler - vi ser på og lærer å bruke smeltdigel og støpetang - vi støper kuler av forskjellige type og kaliber

4. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Deltakerne lager selv under veiledning av instruktør:

Stikkord
Deltakerne som har eget utstyr bruker dette, øvrige deltakere bør skaffes nødvendig utstyr. Det bør lades forskjellige kalibre. Det læres også å føre lister over ladedata. Kvelden avsluttes med en spørsmålsrunde og prat om erfaringer som er gjort i forbindelse med ladingen.

5. samling
Timer med lærer: 5
Tema
Testskyting av selvladde patroner

Stikkord
Testskyting Tolkning av oppnådde resultater Denne delen av kurset må holdes på godkjent skytebane, eller på et av politiets godkjent område. Denne sekvens kan med fordel holdes en lørdag formiddag

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Utfyllende opplysninger

Kurset bygger på heftet "Hjemmelading av riflepatroner" utgitt av Landbruksforlaget