510 Fuglekjennskap: Trekkfugl

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære om hvorfor fugler trekker. Kurset skal bidra til å øke kunnskap og interesse for natur og sammenhenger, og fugler i særdeleshet. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn og ungdom, ingen krav til forkunnskaper

Innhold

  • Ulike overlevelses strategier hos fugler - frøspiser, insektspiser, kjøttspiser
  • Hvorfor trekker enkelte fuglearter og andre ikke 
  • Hvordag virker lungesystemet til en fugl? 
  • Hvordan kan Vandrefalken puste i høy fart?
  • Nærkontakt med fugler fanget i mistnett, hands-on 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

  • PP-presentasjon
  • Utstyr for fysiske forsøk/øvelser 
  • Mistnett for fuglefangst

Organisering og arbeidsmåter

Teori og prakstiske forsøk/øvelser

Krav til lærer/instruktør

Fuglekjenner, ornitolog eller hobbyornitolog

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen, men en avsluttende quiz som en del av undervisningen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.