509 Regler

Godkjent for 4–36 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Nødvendig kunnskap om gjeldende regelverk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ledere, dommere, trenere, instruktører, utøvere og andre som har behov for opplæring og/eller oppdatering i gjeldende regelverk for sin aktivitet

Innhold

Opplæring i aktuelt regelverk, dvs det regelverk som deltakerne trenger nødvendig/oppdatert kjennskap til i sin aktivitet.

Grunnleggende oppæring i aktuelt regelverk, mer inngående opplæring i aktuelt regelverk, og/eller oppdatering på endringer i aktuelt regelverk.

Ved rapportering skal program/emneoversikt vedlegges. Program/emneoversikt kan sendes som melding i kursportalen, eller som e-post til post@naturogmiljo.no. Saksnummeret SKAL alltid fremgå.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Aktuelt regelverk og andre relevante læringsressureser (filmer, lenker etc). 

Organisering og arbeidsmåter

Forelesning, diskusjoner, praktiske eksempler og øvelser. Omfang og nivå tilpasses formålet med kurset og målgruppen/deltakerne.

Krav til lærer/instruktør

Tilstrekkelig kompetanse til å undervise i gjeldende regelverk for den aktuelle målgruppen. Det kan i noen tilfelle bety sertifisering fra sin organisasjon.

Avsluttende prøve/eksamen

Arrangør/medlemsorganisasjon bestemmer om det skal gjennomføres avsluttende prøve/eksamen eller ikke.

Utfyllende opplysninger

Dette er en rammeplan for regelopplæring i alle studieforbundets medlemsorganisasjoner. Gjennomføringen tilpasses målgruppen og aktuelt regelverk.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.