508 Vinterdyrking

Godkjent for 12–36 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

• Gjøre oss bevisste på og gi oss praktisk erfaring i hvordan vi kan utnytte dyrkingssteder hos oss selv best mulig året rundt
• Tilegne oss kunnskap om vinterdyrking gjennom eget arbeid med teori og praksis
• Gjennomføre og utforske ulike dyrkingsmetoder og finne ut hva som kreves av jordforberedelse og hvilke sorter frø som egner seg til vinterdyrking

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

• Målgruppen er personer som har en interesse for det som kan dyrkes og har lyst til å lære mer om hvordan vi kan så og dyrke mat gjennom alle årstider
• Kurset krever ingen forkunnskaper og passer for alle som har lyst til å dyrke året rundt

Innhold

1. samling

September
Timer i fellesskap og gruppearbeid: 4 uten lærer
Tema: Vinterdyrking – en generell innføring
Stikkord: Gjennomføringen av kurset. Krav til dyrkingssteder. Ulike typer bed.
Arbeidsform og gjennomføring: Se på små filmer om temaet sammen. Snakke om/diskutere de første kapitlene i boka Vinterodling rundt bordene med en felles oppsummering til slutt.

Problemstillinger: Hva trenger vi til dyrkingsstedene? Hva finner vi i naturen og hva må vi ev. kjøpe inn?

2. samling

Oktober
Timer i fellesskap og gruppearbeid: 4 uten lærer
Tema: Bed og frø
Stikkord: Forberedelse av dyrkingssteder, frø som egner seg til vinterdyrking
Arbeidsform og gjennomføring: Samtale/diskusjon i grupper med bakgrunn i Vinterodling kap. 1 - 4. Ev. dele og se filmsnutter sammen.
Problemstillinger: Hvordan forberede jorden/dyrkingsalternativene (veksthus/drivhus/pallekarmer o.l.) der man planlegger å vinterså/dyrke. Tenk retninger (solrikt), vind og vann. Tenke gjennom hva man vil så.

Praktisk arbeid/workshop 1
Oktober/november
Timer: 2 (ganger antall gruppemedlemmer) uten lærer
To til tre personer danner en gruppe og samles hos hverandre etter tur og hjelper hverandre med å lage/klargjøre bed til såing. Vil noen så litt denne gangen, er det helt greit. Prøv ut!

3. samling
Februar
Timer: 2 med lærer
Tema: Mikroklima
Stikkord: Hva er mikroklima? Fordeler? Utfordringer?
Arbeidsform og gjennomføring: Med lærer som forklarer og viser hva og hvordan man bør gå fram for å få gode resultater. Teoretisk presentasjon om mikroklima, fordeler og ulike utfordringer. Samtale og diskusjon om muligheter for bruk av mikroklima.
Problemstillinger: Hva er mikroklima? Hvordan lage et mikroklima på forskjellige måter og tilpasse forskjellige bruksområder? Praktisk opparbeiding av et mikroklima for vintersåing.

Praktisk arbeid/workshop 2
Januar/februar
Timer: 2 (ganger antall gruppemedlemmer) uten lærer

Gruppe på to til tre. Såing/ev. utplanting i veksthus, pallekarmer hos hverandre. Erfaringsutveksling.

4. samling

April
Timer i fellesskap og gruppearbeid: 4 uten lærer
Tema: Erfaringsutveksling
Stikkord: Dyrkingsresultater
Arbeidsform og gjennomføring: Samtale/diskusjon i grupper med bakgrunn i de resterende kapitlene av Vinterodling og om dyrkingsprosessen. Gjøres i grupper og plenum. Det er ønskelig at medlemmene tar bilder/filmer fra arbeidet med sin egen vinterdyrkingen og viser dette på samlingen.
Problemstillinger: Hva fungerte, hva fungerte ikke? Tanker om hvorfor.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

• Lærebok: "Vinterodling" av Sara Bäckmo

Noen aktuelle nettadresser:
• Fem tips til vintersåing! - mariaberghestad.no
• Vintersådd i kald og frossen jord - Sara Bäckmo (sarabackmo.no)
• Vinterdyrking i bokashihagen - bokashinorge.no

Organisering og arbeidsmåter

Forelesning og se filmsnutter
Gruppearbeid/erfaringsutveksling
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel

Krav til lærer/instruktør

Lærer må ha god erfaring på området. Men kurset er i stor grad basert på aktiviteter i fellesskap: Lese og diskutere innholdet boken "Vinterodling" samt å arbeide praktisk i små grupper for å gjøre seg sine egne erfaringer.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.