507 Fagseminar for ansatte og ledere

Godkjent for 4–40 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Inspirasjon og faglig påfyll for ansatte og ledere

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ansatte og ledere i medlemsorganisasjonene

Innhold

Aktuelle tema og faglig påfyll tilpasset deltagergruppen. Valgte tema/program skal oppgis ved søknad om tilskudd (kommer).

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Aktuell faglitteratur og annet som kan bidra til inspirasjon og læring.

Organisering og arbeidsmåter

Studiebesøk, foredrag, diskusjoner og gruppearbeid mm, inne og ute.

Krav til lærer/instruktør

Der lærer/instruktør benyttes skal denne ha god kompetanse i det denne underviser i.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve eller eksamen. 

Utfyllende opplysninger

Kurset (tema og innhold, gjennomføring, omfang, nivå og vektlegging) tilpasses deltagergruppen og deres behov.