506 Agility Hinder Nybegynner

Godkjent for 4–14 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Introduksjon til agility, trening og aktivisering av hund.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnere i Agility. Kurset passer for dem som er fersk i sporten som ønsker å lære om agility til trening og aktivisering av hund.

Innhold

Kurset er en introduksjon hvor målet er å bli kjent med hinderne som er på en agility bane:

  • Hopp
  • Tunnel
  • Slalåm
  • Felthinder

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bøker, hefter og PP-presentasjoner
Praktisk utstyr og diverse hinder

Organisering og arbeidsmåter

Teoretisk og praktisk gjennomgang av hvordan lære inn hinderne på en trygg måte.

Krav til lærer/instruktør

Agility-instruktør eller erfaren agilityutøver

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.