505 Hoppeteknikk Agility

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Grunnleggende hoppteknikkøvelser i Agility

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har deltatt på nybegynnerkurs.

Hunden må kunne trene løs, den bør ha hoppet noe fra før og må kunne se på utlagt leke/belønning. 

Innhold

Hvordan lære hunden å hoppe på best mulig måte. På kurset skal man gå igjennom noen av de mest grunnleggende hoppeteknikkøvelsene, for å legge til rette for at hunden skal:

-Bruke kroppen mest mulig riktig i hoppet

- lære seg hvor den skal satse

- Lære seg å vurdere avstanden mellom hindrene og gjøre nødvendige stegjusteringer.

-Bygge styrke, selvtillit og selvstendighet i hoppingen

- Få introdusert nye hopphøyder på en kontrollert måte

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Leker og godbiter til hunden 

Organisering og arbeidsmåter

Blanding av både teori og praksis. Liten gruppe, jobbe en og en under veiledning. 

Krav til lærer/instruktør

Godkjent agilityinstruktør, og/eller erfaren agillityutver

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve eller eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.