504 Apportprøvekurs

Godkjent for 4–32 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter kurset vite hvordan en apportkonkurranse foregår, hvilke krav som stilles til hundene i UK og AK klassen. Deltagernes hunder skal bli bedre apportører og ettersøkshunder for skadet småvilt, og ekvipasjene får praktisk trening og veiledning i alle øvelsene. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hunde-eiere som har lært hunden grunnleggende apport og som ønsker å starte på apportprøver. Kurset forutsetter at grunnleggende kunnskap om apport er tilstede.

Innhold

Lover og regler rundt hundehold. 

 • Presentasjon av instruktørene, deltagerne, deres hunder og forventninger til kurset.
 • Hundens sanser og motivasjon til læring.
 • Gjennomgang av hvilket lovverk som arrangør og deltagere må forholde seg til.
 • Prøvens gjennomføring.
 • Prøvekritikkskjema, påmeldingsrutiner.

Litt innledende teori og gjennomgang av søk og vann-øvelsene før praktisk visning og trening med egne hunder.

 • Gjennomgang av hvordan øvelsene foregår, og hvordan det dømmes.
 • Hvordan legges øvelsene opp, plassering av vilt, bruk av vind, avstand.
 • Hvilke elementer i øvelsen kan det trekkes poeng for, og hva legges det vekt på.
 • Individuell øving
 • Individuell tilbakemelding til hver enkelt deltager, samt spørsmål og diskusjoner i plenium.

Litt innledende teori og gjennomgang av søk og spor-øvelsene før praktisk visning og trening med egne hunder.

 • Gjennomgang av tidligere øvelser, og repetisjon av hvordan øvelsene foregår, og hvordan det dømmes.
 • Hvordan legges øvelsene opp, plassering av vilt, bruk av vind, avstand.
 • Hvilke elementer i øvelsen kan det trekkes poeng for, og hva legges det vekt på.  

Oppsummering, spørsmål og svar.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltagerne:

 • Kurshefte, kritikkskjema til prøven, langline og dummy.

For lærer/instruktør:

 • Trekktabell for Apportdommere
 • Lokale kommunale bestemmelser
 • NKK's regler for fuglehundprøver

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Apportprøvedommer, eller lang erfaring som deltager og hjelper på apportprøver, med krav til 1AK premie på egendressert hund.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen. Men tilbakemeldinger fra kursdeltagerne etter avsluttet kurs, samt oppsummering blant instruktørene.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.