503 Varme arbeider (Byggeplass)

Godkjent for 4–12 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å gi deltakerne kompetanse som kreves av forsikringsselskapene for varme arbeider på byggeplass.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som trenger kunnskap og autorisasjon i forbindelse med bruk av varme, som f.eks. sveiseapparat og vinkelsliper, for å tilfredsstille forsikringsselskapenes krav.

Innhold

Finansnæringens Hovedorganisasjon har, i samarbeid med skadeforsikringselskapene i Norge, etablert en godkjenningsordning/sertifikat for alt personell som utfører varme arbeider.

Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings,- reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr.

Deltakeren skal etter endt kurs kunne:

 • Kjenne til aktuelle krav, lover og forskrifter for bruk av varme på byggeplassen.
 • Kjenne til slokkeutstyr og bruk av dette.
 • Kjenne til aktuelle sikkerhets- og vernetiltak.

Deltakerne skal lære

 • Forskrifter og regelverk
 • Brannteori
 • Bruk av åpen flamme på byggeplass
 • Slokkeutstyr
 • Verne- og sikkerhetsarbeid

Før deltaker vil få utstedt kompetansebevis fra norsk brannvernforening kreves dokumentert gjennomført slukkeøvelse.

Kompetansebeviset har en varighet på 5 år.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Gjeldende regelverk

Organisering og arbeidsmåter

Enten fysisk kurs i klasserom med lærer, og avsluttende praktisk prøve og eksamen. Eller digtal læring m/eksamen kombinert med en praktisk prøve.

Merk at tid til avsluttende prøve/eksamen er ikke tilskuddsberettighet og ikke skal rapporteres inn.

Krav til lærer/instruktør

Lærer må være godkjent for å holde sertifiseringskurs i varme arbeider på byggeplass.

Avsluttende prøve/eksamen

Enten fysisk kurs i klasserom med lærer, og avsluttende praktisk prøve og eksamen. Eller digtal læring m/eksamen kombinert med en praktisk prøve.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.