501 Førstehjelp

Godkjent for 4–24 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal lære hvordan de skal håndere ulike førstehjelpssituasjoner og kunne utføre livreddende førstehjelp.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle

Innhold

Hva er førstehjelp?
Ulike førstehjelpssituasjoner
Førstehjelpsutstyr
Hvordan gjøre en førstehjelpssjekk og evaluere en pasients tilstand
Grunnleggende HLR og AED
Hvordan gjenkjenne og behandle ulike sår/skader/sykdommer
Transport av syke og sårede (TASS)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nødvendig utstyr og øvrningssituasjoner. Aktuelle filmer og bøker/kompendier. PP-presentasjon

Organisering og arbeidsmåter

Teoretisk og praktisk opplæring. Øvelser og rollespill.

Krav til lærer/instruktør

Faglig kvalifisert for det nivå og omfang studeplanen skal brukes.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve eller eksamen.

Utfyllende opplysninger

Den teoretiske delen av kurset kan evt gjennomførs digitalt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.