500 Restaurering av gamle vinduer

Godkjent for 7–20 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å restaurere og vedlikeholde gamle vinduer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer som har bygninger med gamle vinduer som trenger kitting og/eller reparasjon.

Deltakerne må kunne håndtere skarpe verktøy (kurset er ikke egnet for barn).

Innhold

 • Vinduets historie, hvorfor restaurere
 • Grunn- og overflatebehandling
 • Maleteknikk linoljemaling
 • Introduksjon til verktøy og utstyr
 • Sikker utførelse
 • Korrekt merking av glass/vindu/hengsler
 • Hvordan demontere vinduer på en bygning
 • Hvordan fjerne kitt, ta ut glass, rense og skrape
 • Hvordan fjerne rust (og holde rust unna)
 • Reparasjon av treramme med enkelt håndverktøy
 • Tilpasning av trereparasjoner, høvling av profiler
 • Montere metall
 • Glasskjæring, teknikker og utførelse
 • Montere glass, legge på nytt kitt

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Krever spesialverktøy.

Organisering og arbeidsmåter

Kurset er en blanding av teori og praksis.

Det anbefales at kurset går over to dager.

Krav til lærer/instruktør

Erfaren håndverker

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen.

Utfyllende opplysninger

Hvis det blir tid: Demonstrasjon av tradisjonell linoljebrenning av metall.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.