499 Fylkesstyreopplæring viderekommende

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Tillitsvalgte i fylkesstyrene skal utvikle seg selv og sine lederegenskaper, blir bedre kjent med hverandre og hvordan fylkesstyrene arbeider rundt om i landet, få økt kunnskap om ledelse, organisasjonens posisjon og betydning i dagens samfunn, og økt kompetanse om styrearbeid og organisasjonsarbeid.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Tillitsvalgte i fylkesstyrene. Deltagerne må ha gjennomført grunnleggende fylkesstyreopplæring eller ha tilsvarende erfaring og kompetanse.

Innhold

Valg av innhold vil avhenge av deltakernes erfaring og interesser, samt ønsket tidsbruk.

 • Relasjoner og samspill mellom mennesker
 • Juridiske forpliktelser 
 • Rollen til fylkessstyret og plassering i organisasjonen forøvrig
 • Ledelse og å være rollemodell
 • Samvirke og samarbeidspartnere
 • Styrearbeid
 • Organisasjonsarbeid- og utvikling
 • Bærekraft og inkludering
 • Erfaringsutveksling

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

4Hs egne powerpoint presentasjoner

Organisering og arbeidsmåter

 • Forelesning.
 • Gruppearbeid.
 • Praktiske øvelser.
 • Refleksjon.

Krav til lærer/instruktør

Relevant kompetanse for aktuelt tema.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.