498 Fotellerkunst

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære om fortellerkunst og bli bedre til å formidle sine historier og opplevelser.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er ungdommer fra 9 år til 18 år (26år)

Innhold

Innholdet i kurset omhandler opplæring i forellerkunst, dvs ulike måter og teknikker for å formidle historier og opplevelser.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det er ikke behov for særskilte læringsressurser for dette kurset.

Organisering og arbeidsmåter

Deltakerne får en introduksjon og opplæring fra kursholder før de skal jobbe i grupper med det de har lært.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må vise til gode egenskaper når det gjelder muntlig fremstillingsevne og ha gode pedagogiske metoder for god måloppnåelse. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.