497 Trening og fysisk aktivitet

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet er at deltakerne skal lære å trene og være i fysisk aktivitet på en sunn og sikker måte. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er 4H medlemmer i alderen 9 - 18 (26) år. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

Teknikker og tips for hvordan man skal trene og oppnå sine mål når man trener. 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Alt fra bruk av egen kropp til utstyr tilgjenegelig på treningssenter.

Organisering og arbeidsmåter

Organiseres i grupper som lærer om spesifikke treningsformer i praksis.

Krav til lærer/instruktør

Inngående kunnskap og erfaring innenfor den treningsform det skal undervises i. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.