496 Vi lager kurs

Godkjent for 4–24 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å arrangere kurs/arrangementer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Seniorene i 4H-klubben (14-18 år), klubbrådgivere og andre voksne tilknyttet 4H.

Innhold

Planlegge, gjennomføre og evaluere et kurs/arrangement.

Aktuelle tema/oppgaver:

 • Type kurs/arrangement
 • Målgruppe og program
 • Informasjon, invitasjon og påmeldinger
 • Møterom/lokaler og kursmateriell
 • Kursholdere og andre bidragsytere
 • Innkvartering og servering
 • Sikkerhet og beredskap
 • Organisering og oppgavefordeling
 • Avtaler og økonomi
 • Gjennomføring
 • Evaluering
 • Annet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Et 4H-kurs/arrangement som skal planlegges og gjennomføres.

Organisering og arbeidsmåter

Praktisk planlegging, gjennomføring og evaluering av et kurs/arrangement. Gruppeoppgave med veiledning.

Krav til lærer/instruktør

Erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av 4H-kurs og arrangmenter.

Avsluttende prøve/eksamen

Gruppen skal levere en evalueringsrapport.

Utfyllende opplysninger

Denne studieplanen er laget for 4H, men den kan også benyttes for opplæring i planlegging, gjennomføring og evaluering av andre kurs og arrangmenter.

Kurset er praktisk og skal som hovedregel gjennomføres fysisk. Om situasjonen krever det, kan likevel hele eller deler av kurset gjennomføres digitalt. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.