495 Fylkessekretær

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltakerne skal beherske de ulike dataprogrammene som oftest benyttes i arbeidet som fylkessekretær i NBS, og kjenne aktuelle rutiner for drift av fylkeslag.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Fylkessekretærer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Innhold

E-postsystem
Dokumentarkiv
Digitale møter
Medlemsregister
Nettside
Årshjul og rutiner
Veiledning for lokallag

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Tilgang til de aktuelle dataprogrammene og dokumentene, samt organisasjonshåndbok NBS

Organisering og arbeidsmåter

Fysiske og/eller digitale samlinger

Forelesning
Diskusjon
Øvingsoppgaver

Krav til lærer/instruktør

Må beherske programmene som skal læres

 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve eller eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.