494 Fagkurs: Planter som håndverksmateriale

Godkjent for 4–40 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av planter som håndverksmateriale.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har interesse for etnobotanikk og for å lære håndverk med utgangspunkt i plantemateriale

Innhold

Det finnes mange typer plantemateriale som kan brukes som håndverksmateriale. Hvert kurs konsentrerer seg om ett eller noen få materialer, som lindebast, pilefletting, plantefarging, bjørkesevje, tau, tæger osv

  • Opphavet til det/de aktuelle plantematerialene
  • Innføring i gamle og nyere arbeidsmetoder med plantemateriale
  • Praktisk øvelse i å lage forskjelige produkter med plantemateriale

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Litteraturen tilpasses innholdet i hvert enkelt kurs. Kurslærer lager liste.

Egnet lokale og aktuelle plantematerialer. Deltagerne kan få i oppgave å ta med plantemateriale selv.

Organisering og arbeidsmåter

Foredrag og praksis med veiledning. Hjemmeoppgaver og annet som kurslærer finner hensiktsmessig for best mulig læring.

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap om, og erfaring med bruk av plantematerialer generelt, og aktuelle materialer spesielt. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Utfyllende opplysninger

Dette er et praktisk kurs. Hele eller deler av kurset kan unntaksvis gjøres digitalt om situasjonen krever det. Det skal i så fall opplyses om, og begrunnes, i søknaden.

 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.