493 Blomsterdekorasjon

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å lage blomsterdekorasjoner, både blomsteroppsatser og buketter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å kunne lage fine blomsteroppsatser og blomsterbuketter

Innhold

  • Innføring i plantestell
  • Teknikk og utførelse av dekorasjon
  • Binding av bukett (spiralteknikk)
  • Bruk av ulike type blomster for ulikt utrykk og stil
  • Vedlikehold av produktet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Egnet lokale og blomster og annet utstyr som er nødvendig for å gjennomføre kurset

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praksis. Deltagerne lager egne dekorasjoner under veiledning.

Krav til lærer/instruktør

Grunnleggende kunnskap om blomsterdekorasjon

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve eller eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.