492 Nettverkssamling for instruktører i NJFF

Godkjent for 4–6 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

  • Deltakerne skal ut fra erfaringer diskutere aktuelle problemstillinger instruktørene stilles ovenfor i virksomheten.
  • Deltakerne skal være kjent med instruktørsidene på www.njff.no og materiell som finnes der.
  • Deltakerne skal gjennom kurset få felles forståelse for retningslinjene og praktisere regelverket likt.
  • Deltakerne skal kjenne innholdet i avtaleteksten med sin forening og bli bevisst sitt ansvar som instruktør.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Lokale instruktører i NJFF som jevnlig er pålagt deltagelse på slike samlinger for å opprettholde sin autorisasjon.

Innhold

Presentasjonstema:
1) Samarbeidsavtaler og oppgavefordeling, roller og ansvar mellom instruktør og forening
Hvem gjør hva? Herunder påmelding kurs/ aktivitet, booking av lokale evt andre fasiliteter, registrering av kurs/ aktivitet i NJFF kurskalender, søke eventuelt tilskudd i NJFF tilskudds portal samt melde inn kurs/ aktivitet til Studieforbundet natur og miljø.

2) «Min side» i NJFFs portal som informasjonskanal til instruktørene.
Demonstrer pålogging på instruktørsidene og vis innhold. Hjelp instruktører i salen med pålogging om mulig.

3) Gjennomgang av eventuelle endringer i regelverk

4) Diskusjonstema for erfaringsutveksling. Herunder tips og ideer til hvordan få i gang kurs- og aktiviteter. Instruktørens egen praksisteori, tips og ideer til rammer og innhold for kurset/ aktiviteten.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Alt oppdatert materiale finner regionsinstruktøren på "Min Side" i NJFFs instruktørportal.

Organisering og arbeidsmåter

Fysisk eller nettbasert samling.

Krav til lærer/instruktør

Samlingen skal ledes av en autorisert regioninstruktør i aktuell ordning.

Utfyllende opplysninger

Deltagelse på samlingen kvalifiserer for fornyet autorisasjon som lokal instruktør i aktuell ordning. Fornyet autorisasjon forutsetter inngått avtale med sin forening/klubb tilknyttet NJFF eller andre forbund NJFF har avtale med.

Deltakeravgift for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset.

(Sak nr 186428)

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.