491 Politikkutvikling og påvirkning

Godkjent for 4–24 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende kunnskap om politisk arbeid, og kunne drive politisk arbeid for laget. Deltakerne skal lære å sette mål, prioritere, kommunisere og å gjennomføre lagets politikk. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer i laget. Det er en fordel med kjennskap til lagets grunnverdier og styringsdokumenter.

Innhold

  • Hvilke problemstillinger er sentrale for laget?
  • Hva sier styringsdokumentene om disse spørsmålene?
  • Hvis det er behov for revidering, hvordan gjøres dette?
  • Hva ønsker vi å oppnå på kort og lang sikt?
  • Hvordan kan vi best formulere og kommunisere budskapet, og hvem er målgruppa?
  • Hvilke tiltak/aktiviteter skal vi gjennomføre for å få gjennomslag for politikken?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lagets styringsdokumenter. Valgfri litteratur om kommunikasjon, markedsføring og påvirkning.

Organisering og arbeidsmåter

Gruppearbeid og diskusjoner.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.