489 Hageselskapets hjemmeside

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Utvikle lokallagets hjemmeside til å bli en kanal for informasjon til tillitsvalgte, medlemmer og offentligheten. Deltagerne skal bli godt kjent med Hageselskapets hjemmeside, regionalt og lokalt, og lære å redigere og bruke denne effektivt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er tillitsvalgte i hagelagets regioner og lokallag. De må ha grunnleggende IKT ferdigheter, samt kunne bruke videokonferanseprogrammet Zoom

Innhold

Emner

 • Struktur og muligheter
 • Innlogging som tillitsvalgt
 • Lage en aktivitet
 • Lage en artikkel
 • Bruk av bilder
 • Bygge struktur med menyer
 • Bruk av beskyttet side i styrearbeid
 • Redigeringsverktøyet CorePublish
 • Råd og tips til strukturering av styrearbeidet ved å bruke hjemmesida

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kurshefte og videoer (Kan kjøpes av Molde Hagelag ved å sende en e-post til molde.hagelag@outlook.com)

Organisering og arbeidsmåter

• Forelesninger
• Praktiske øvelser 
• Bruk av kurshefte

Kurset kan gjennomføres både fysisk og digitalt (med de begrensninger som ligger i voksenopplæringsloven).

Krav til lærer/instruktør

• Gode kunnskaper om redigering av Hageselskapets hjemmeside
• Kunnskap om et videokonferanseprogram
• Gode IKT kunnskaper

Avsluttende prøve/eksamen

For godkjent kurs må deltakerne ha laget og fått og godkjent en artikkel på lagets sider.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.