488 Knuter, knop og stikk

Godkjent for 10–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen bruk av tau. Herunder få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy. Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer. Utvikle sine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. Utvikle hukommelsen sin, og utvikle sin evne til observasjon og iakttagelse.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Speidere med spesiell interesse for knuter, knop og stikk. Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Innhold

Deltagerne skal få opplæring i

 • Ulike knuter, knop og stikk og hva de kan brukes til
 • Praktisk bruk av knutene på en tur eller i en lek
 • Plantefibertau, ulike typer og bruksområder
 • Kunstfibertau, ulike typer og bruksområder
 • Plantefibertau vs kunstfibertau
 • Oppkveiling og oppbevaring av tau.
 • Begrepene line og garn
 • Hvordan lage en båre med stokker og livline
 • Hvordan lage en fender
 • Hvordan lære andre å lage knuter, knop og stikk

Deltakerne skal gjennom kurset vis at de har gjennomført/nådd følgende mål:

 • Kunne minst 15 knuter, knop eller stikk og vite hva de kan brukes til.
 • Vise at de kan kveile opp tau.
 • Vite hvordan tau skal oppbevares.
 • Kunne forklar forskjellen på tre forskjellige typer tau.
 • Ha brukt én eller flere av knutene på en tur eller i en lek.
 • Kunne vise og fortelle om minst to forskjellige typer plantefibertau, og forklar hva de brukes til.
 • Kunne vise og fortelle om minst to forskjellige typer kunstfibertau, og forklar hva de brukes til.
 • Kjenne fordelene plantefibertau har framfor kunstfibertau og omvendt.
 • Kunne forklar betegnelsene "line" og "garn".
 • Ha laget en båre med stokker og livline.
 • Ha laget en fender.
 • Ha instsruert resten av patruljen i et av følgende: Lage en speiderknute (tyrkerknop), lage en kortspleis, lage en endespleis eller lage en takling.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bøker om emnet

Ulike typer tau

Organisering og arbeidsmåter

Arrangeres på tvers av alderstrinn og enheter for spesielt interesserte. Kveldskurs over flere uker med innlagt praktiske øvelser og bruk av knutene. 

Krav til lærer/instruktør

Erfaren speiderleder med spesiell interesse og gode kunnskaper om fagfeltet. 

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne som har nådd målene besrkevet i innhold over, oppfyller kravene til knuter for flokk, knuter 1 for tropp og knuter 2 for tropp.Ved gjennomført kurs vil man kunne få alle tre merker. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.