487 Arrangementsseminar

Godkjent for 4–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kursdeltagerne skal etter endt kurs ha god forståelse av sin rolle som arrangør av NBUs sentrale arrangementer, og hvordan de kan gjennomføre arrangementene på best mulig måte.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hovedkomiteene for Høstarrangementer og Landsstevne i NBU. Spesielle forkunnskaper er ikke nødvendig.

Innhold

Tidligere og fremtidige hovedkomiteer deltar på seminaret og det er lagt opp til at de som skal arrangere kan lære av de som nylig har gjennomført et arrangement.

 • Tilgjengelighet og tilrettelegging
 • Økonomi
 • Booking
 • HMS og sikkerhet
 • Spons og tilskudd
 • Sosiale medier og markedsføring
 • Erfaringsutveksling mellom hovedkomiteer
 • Opplæring i bruk av verktøy som Slite, Checkin.no, One Stop Reporting
 • Opplæring i bruk av landsstevne.no
 • Rapportskriving

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Presentasjoner
 • PC
 • Tilgang på ressurser i Slite

Organisering og arbeidsmåter

 • Erfaringsutveksling
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.