486 Praktisk bruk av hest i skogen

Godkjent for 10–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skoleres i praktisk bruk av hest i skogen, og blir med det bli viktige kunnskapsbærer som kan holde den gamle tradisjonen i hevd. De skal kunne sikker pålessing av tømmerstokker, inkludert riktig arbeidsteknikk og sikring av lasten. De skal ha kjennskap til kjøring med hest, med riktig bruk av tømmer inkludet tømmertak, kjøring i nedoverbakke og oppoverbakke. De skal ha kjennskap til generell sikkerhet, slik som ikke å stå oppi dragene ved på- og avlessing, bestandig gå på oversiden av lasset ved sideheldning, gå på yttersiden av lasset i svinger, kontrollere arebeidsselen jevnlig, spesielt bakselen, med mer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hesteeiere/-kjørere som ønsker å skolere seg selv og hesten til praktisk bruk i skogen.

 • Det forutsettes god kjennskap til boken Praktisk bruk av hest i skogen.
 • Hesten må være minst 4 år gammel, innkjørt, i god kondisjon med velpleide hover.
 • Arbeidsselen skal være av arbeidstype, godt vedlikeholdt, av god kvalitet og i sikkerhetsmessig god forfatning.

Innhold

 • Historikk
 • Redskaper, banke, bøyle og slepe med sikringsutstyr av last.
 • Innstilling av en arbeidssele og påseling.
 • Tømmekjøre med hest i skogen mellom trær, uten bruk av redskap.
 • Pålessing og avlessing inkludert sikkerhetstiltak.
 • Praktisk kjøring med hest i skogen med lass inkludert sikkerhetstiltak.
 • Praktisk øvelse med hest og redskap ved på og avlessing, deltagere får tilbakemelding i fra instruktør.
 • Praktisk øvelse med kjøring med hest i skogen med lass, deltagere får tilbakemelding i fra instruktør
 • Driftsopplegg ved tynning av drift.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Boken Praktisk bruk av hest i skogen av Bjørn Toverud (Kan bestilles hos Henning Olstad, Ødegårdsvegen 93, 2632 Venabygd), eller tilsvarende litteratur. Kontakt evt utdanningsansvarlig i Foreningen Arbeidshesten (Jarle Johansen / jarle.johansen@tffk.no)
 • Dette er et praktisk kurs der deltakerne må ha egen hest med arbeidssele av god kvalitet. 

Organisering og arbeidsmåter

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Forelesing
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening

Krav til lærer/instruktør

Lærer må være sikerhetsbevisst og ha omfattende erfaring med bruk av hest i skogen

Avsluttende prøve/eksamen

Nei 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.