485 Kompetanseheving for frivillige og tillitsvalgte

Godkjent for 4–16 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

De tillitsvalgte og frivillige skal bli bedre rustet til oppgaven som tillitsvalgt og/eller frivillig i organisasjonen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Personer med verv i frivillige organisasjoner, enten som tillitsvalgte eller frivillige.

Innhold

Gjennomgang av- og opplæring i:

 • Aktuelle regelverk, instrukser og retningslinjer
 • Aktuelle elektroniske verktøy som Gnist og Styreweb m. flere
 • Planarbeid

Kan også inneholde

 • Utvikling/Viderutvikling/Revisjon av nye og gjeldende retningslinjer/planer for aktuelt organisasjonsledd

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Tillitsvalgte/Frivlillige med erfaring og kompetanse på de aktuelle områdene
 • Aktuelt regelverk, instrukser og retningslinjer
 • Aktuelle elektroniske verktøy som Gnist og Styreweb m. flere

Organisering og arbeidsmåter

 • Foredrag
 • Diskusjoner
 • Praktiske oppgaver

Krav til lærer/instruktør

Tilstrekkelig kompetanse og erfaring innen de aktuelle områdene

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.