483 Bergverkshistorie

Godkjent for 4–10 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få historisk innblikk i gruvedrift og hvordan livet for gruvearbeiderene artet seg.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Barn og unge, ingen forkunnskaper nødvendig

Innhold

Gruvebesøk. Gjennomgang av ulike driftsmåter i gruvene gjennom tidene, samt lære om samfunnsliv og sosiale forhold rundt gruvedrifta og i bergstaden ved gruvene.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

  • En egnet gruve, tilrettelagt for omvisning. Gjerne med guide.
  • Film (Olsenbandens Jr og sølvgruvenes hemmelighet)
  • Andre kilder (Bøker, tidsskrifter, internettInternett osv)
  • Bergverksmuseum, hvis tilgjengelig

Organisering og arbeidsmåter

  • Filmvisning
  • Foredrag, diskusjon og oppgaver 
  • Gruvebesøk med omvisning

Krav til lærer/instruktør

God kjennskap til gruvehistorie både teknologisk og sosialhistorisk

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Utfyllende opplysninger

Det er kaldt i gruvene (ca + 6 grader) så det er lurt med varme klær og gode sko.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.