482 Control Unleashed

Godkjent for 4–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakarane skal få innføring i Control Unleashed-konseptet, og forståelse for prinsippene og teknikkene som brukes i treninga. Deltakarane skal etter endt kurs ha verktøy og treningsteknikker som dei kan bruke til eigentrening framover.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nybegynnerkurs for hundeeiere. Det er ingen krav om forkunnskapar.

Innhold

Prinsippene for CU
CU-øvelser, teori
CU-øvlers, praktisk trening
Samarbeid mellom hund og fører

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Prosjektor for forelesninger
Diverse hundettreningsutstyr
Innendørs treningslokaler

Organisering og arbeidsmåter

Deltakarane skal få innføring i Control unleashed-konseptet, og få ein forståelse for prinsippene og teknikkene som brukes i treninga.

De ulike mønsterlekene blir forklart og demonstrert, og ekvipasjene får trene på disse under veiledning, slik at dei seiinere kan øve på, og bruke disse aktivt på eiga hånd etter kurset.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør bør være sertifisert Control unleashed-instruktør. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen.

Utfyllende opplysninger

Control Unleashed er enkelt fortalt en rekke øvelser og mønsterleker utviklet og satt sammen av Leslie McDevitt. Konseptet ble opprinnelig laget for hunder som skulle drive aktivt med hundesport, men som slet med fokus og reaktivitet rundt andre hunder. Konseptet er siden videreutviklet og egner seg godt ved mange slags adferdsutfordringer, som utagering, usikkerhet og ressursforsvar.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.