480 NKK Ungdomsleir

Godkjent for 10–50 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Ungdommene skal få innføring i hundesporter og aktiviteter. De skal oppleve mesting sammen med hunden sin og få et godt grunnlag for videre trening og aktivisering. 

 

 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom (12-25 år) med egen hund. Det stilles ingen krav til forkunnskaper. 

Innhold

Hver arrangør bestemmer selv hvilke sporter/aktiviteter de ønsker å ha med, og hvor omfattende opplærlingen skal være. Følgende er et forslag:

Belønningsteori

For å få en god start på de første treningsøktene anbefales det å begynne med litt belønningsteori. 

 • Hva liker hunden min? Liker den mat? Eller liker den leke? 
 • Hvordan leker jeg med hunden min på en god måte? 
 • Hvordan kan jeg bruke lek i trening? 
 • Hunden min vil ikke ha noen forsterker, hva gjør jeg? 

Agility 

Hvis man har ungdommer på ulike nivå anbefales det å dele opp i nybegynnerlag og videregåendelag. Dette for at alle skal få best mulig oppfølging, og dermed også best mulig utgangspunkt for videreutvikling! 

 • Hvordan lærer jeg hunden min de ulike hinderne? 
 • Hvordan best forebygge skader? 
 • Hva er en agilitybane? 
 • Hvordan briefer man en bane? 
 • Passer hunden min til agility? 

Lydighet

Også her anbefales mindre grupper og er flere instruktører for å kunne følge opp den enkelte. 

 • Hva er lydighet? 
 • Hvordan holder jeg hunden min motivert? 
 • Hvordan får jeg øvelsen til å bli slik jeg vil? 
 • Hvordan lærer jeg inn øvelsene?

Rallylydighet 

 • Gjennomgang av skiltene - og grunnprinsippene i sporten. 
 • Hvordan går jeg en god bane?
 • Hva betyr alle skiltene? 
 • Viktigheten av å belønne hunden på rett tid (Timing og forsterker) 
 • Lineføring 

Rundering 

Enkel introduksjon til rundering. Hunden skal finne folk, eller eieren sin, og skjønne at det er kult! I runderinga anbefeales også flere instruktører, for å ha god tilgang på rutinerte figuranter. 

 • Hva vil hunden min ha som forsterker? 
 • Er hunden min egnet til å rundere? 
 • Hvordan terreng skal vi velge? 
 • Innføring og demonstrasjon av melding (Hals eller bringkobbel) 
 • Gode figuranter (Vi bruker i hovedsak enten hundens eier eller instruktørene) 

Juniorhandling 

I juniorhandling lærer man mye teori om anatomi, fysologi, regler og retningslinjer. 

 • Bordtrening? 
 • Hva passer den enkelte handler og hund? 
 • Hvordan tilpasse tempo? 

Fordypning i valgfri aktivitet med hund

Deltakerne velger en av aktivitetene som de har trivdes godt med, som de får fordype seg i. 

Avslutning

Deltakerne får konkurrere i valgte grener. Alle får diplom for deltakelsen på kurset/leiren. 

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Trygge erfarne instruktører, og aktuell litteratur fra NKK

Område egnet for trening med hund

Organisering og arbeidsmåter

Leirformat med mange økter sammen med hundene og tilgang på veiledning fra en eller flere instruktører. Gruppene bør være små nok til at hver enkelt ekvipasje får tilstrekkelig oppfølging. Flere grupper som rullerer mellom aktivitetene hver dag er gjerne en god arbeidsform. Det er alltid en eller flere instruktører med på øktene som instruerer og følger opp. Det går mye i praktisk trening/og arbeid med de enkelte ekvipasjene. Men også  demonstrasjoner og teorigjennomganger før og/eller etter praktiske økter. 

Krav til lærer/instruktør

Instruktørene skal være medlemmer av NKK, og ha tilfredstillende praktisk erfaring fra hundetrening og vise til. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen, men leiren kan avsluttes med flere valgfrie konkurranser på det nivået ekvipasjene har kommet til. Foreldre og andre kan inviteres til å se på, og heie.

Utfyllende opplysninger

Selv om målgruppen er 12-25 år, må det være minst 4 deltakere som minst fyller 14 år gjeldende kalender år for å motta tilskudd. Disse fire må også ha vært tilstede minst 75% av tiden. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.