479 Pollen og bibrød

Godkjent for 4–30 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Tilstrekkelig kompetanse til å kunne starte opp og høste pollen og bibrød fra sin egen birøkt på en forsvarlig måte.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er for birøktere. For å delta må man ha minimum 2 års erfaring som birøkter, samt nybegynnerkurs og/eller en periode med oppfølging fra en erfaren birøkter/mentor. Deltaker må være 14 år eller eldre, og beherske norsk (kursmateriellet er på norsk).

Innhold

Kurset er delt inn i 4 deler, og omfatter:
Hva er pollen
Høste pollen
Høste bibrød
Bruk og markedsføring 

Kursdeltakerne vil få kunnskap og kompetanse om både de teoretiske prinsippene, de tekniske ferdighetene, og kunnskapen om markedsføring av pollen og bibrød.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

7 digitale forelesninger pluss digitalt ekstramateriale
Kompendium 40 sider

Organisering og arbeidsmåter

Kurset organiseres av et lokal- eller fylkeslag i Norges Birøkterlag.

Kurset kan settes opp med kursleder(e) med samlinger eller i en kombinasjon av samlinger og selvstudium. Kompendiet, de digitale presentasjonene samt tilleggsmaterialet egner seg godt til selvstudium. I samlingene tar man tak i temaene, repeterer, relaterer det til egne erfaringer og og drøfter spørsmål og problemstillinger. 

Det anbefales å gjennomføre samlinger digitalt og fysisk. 

Det anbefales at man møtes for å prøve en eller flere av de teknikkene man har gjennomgått på kurset, og bruker noe av utstyret som omtales i kurset. Hver av kursdeltakerne bør få prøve fremgangsmåtene og gjøre seg erfaringer sammen med gruppen. 

Der det er få deltakere og eller mangel på kursleder, kan kurset settes opp som studiesirkel med minimum 4 deltakere. 

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha erfaring som birøkter, og ha tilgang til bigård(er) og bimateriale for å prøve flere deler av prosessen med kursdeltakerne. Kursleder BØR ha gjennomført kurslederkurs i regi av Norges Birøkterlag, eller ha annen pedagogisk utdanning/ erfaring.

Ved studiesirkel: Alle deltakere bidrar i kunnskapsutvekslingen. Men det er ingenting i veien for at studiesirkelen har en ansvarlig leder eller lærer.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.