472 NRH Modul 2 Fellesutdanning

Godkjent for 4–24 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 25 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hundeførere i Norske redningshunder skal kunne utføre førstehjelp under alle forhold vinter og sommer. Førstehjelpsopplæringen skal bringe deltakeren til et nivå som forventes av våre oppdragsgivere og skal ha et innhold tilsvarende kravene til de andre frivillige redningsorganisasjoner vi samarbeider med. Kurset kan gjennomføres i regi av NRH eller nasjonale søsterorganisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp Sanitet.

Ekvipasjen skal gjennom utdanningen utvikle ferdigheter i lydighetsøvelsene som viser at hundefører har tilstrekkelig kontroll over egen hund. Dette omfatter både ved forflytning og det å plassere hunden på et sted der den blir værende. Hundens reaksjon skal prøves overfor andre hunder, dette for å kartlegge slik at det ikke oppstår uønskede situasjoner i den videre utdanningen.

Hundefører skal kunne benytte kart, kompass og elektronisk navigasjon til orientering samt kunne oppgi korrekte koordinater både ved hjelp av kart og elektronisk navigasjon.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som har gjennomført og fått godkjent Modul 1 i gjeldende godkjenningsprogram for hundeførere i Norske Redningshunder.

Innhold

Førstehjelp (24 timer!)

Hundefører skal:
• Ha kunnskap om egensikkerhet, risikovurdering og rett varsling til rett tid
• Ha kunnskap om når, hvordan og hvorfor ulike førstehjelpstiltak på kvalifisert nivå iverksettes
• Kunne gjennomføre pasientundersøkelse på våken og bevisstløs pasient
• Kunne utføre førstehjelp på kvalifisert nivå
• Gjenkjenne symptomer på at en person er kritisk eller ikke kritisk skadet eller syk
• Være i stand til å iverksette hjerte-lunge-redning etter gjeldende retningslinjer
• Ha kunnskaper om konsekvenser av nedkjøling
Følgende momenter skal gjennomgås:
• Hundefører på skadested, egensikkerhet, risikovurdering, oversikt og varslingsrutiner
• Pasientundersøkelse etter ABCDE-prinsippet
• HLR/DHLR (med hjertestarter)
• Kjennetegn på sirkulasjonssvikt og årsaker
• Alvorlige skader og sykdomstilstander, herunder blødninger
• Nedkjøling (hypotermi), mekanismer, konsekvenser og behandling
• Bruddbehandling, stabilisering, frost og heteskader
• Mental førstehjelp
• Rapportering til helsepersonell og klargjøring for transport

Hundefører må bestå en teoretisk og praktisk prøve.

Praktisk lydighet

Ekvipasjen skal utvikle og testes i ulike øvelser i denne rekkefølgen:

• Tilgjengelighet
• Møtesituasjon med annen hund
• Fri ved fot m/forstyrrelser
• Innkalling av fri hund
• Apportering
• Bli på plass med forstyrrelser

Orientering (5 timer)

• Orienteringsprøven skal gjennomføres av distriktet og annonseres. Prøveleder skal være instruktør, senior hundefører eller en orienteringskyndig person godkjent av DI.
• Orienteringsprøven skal være ca. 15 km, ligge i moderat variert terreng og inneholde seks orienteringsposter, hvorav to punktorienteringer, to postorienteringer med kart og kompass og to postorienteringer med GPS. De tre siste postene skal legges ute i terrenget utenom stier, veier o.l. GPS skal tildeles deltagerne på post fire.
• Det er ikke tillatt å bruke andre elektroniske hjelpemidler på orienteringsprøven enn GPS og at GPS kun skal brukes til å finne de to siste postene. Andre elektroniske hjelpemidler som telefoner og smartklokker anbefales lagt i en forseglet pose i sekken til deltagerne, og tillatt åpnet først etter at prøven er avsluttet. Bruk av andre elektroniske hjelpemidler kan medføre at prøven underkjennes.
• Alle punkter skal ligge slik i terrenget at det er mulig å bestemme kartreferansen ved hjelp av kart (1:50 000) og kompass. Postene skal plasseres slik at de er enkle å finne når hundefører kommer fram til riktig posisjon.
• Hund skal medbringes. Hunden kan være løs eller i bånd.
• Orienteringsprøven skal gjennomføres med ryggsekk. Sekken skal veie minimum seks kilo.
• Prøven skal gjennomføres individuelt. Deltagere som går sammen eller i grupper kan bli underkjent.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

  • Nasjonal veileder for redningstjenesten, søk av savnet person på land
  • Gjeldende godkjenningsprogram for Norske Redningshunder med tilhørende materiell

Tilgang krever medlemskap i NRH.

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praktisk trening med instruktør/veileder.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør, godkjent av Norske Redningshunder
Senior Hundefører ettersøkning, utpekt av DI (Distrikts Instruktør)

Førstehjelpskurs gjennomføres i regi av NRH eller nasjonale søsterorganisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp Sanitet. Det skal ha en varighet på minimum 24 timer. Det skal gjennomføres av instruktør som er godkjent i henhold til Norsk Førstehjelpsråds retningslinjer eller av NRHs fagteknisk utvalg med bakgrunn i dokumentert kompetanse.

Avsluttende prøve/eksamen

"Førstehjelpskurs" har skriftlig og praktisk avsluttende prøve som skal bestås. Tid til gjennomføring av avsluttende prøve er ikke tilskuddsberettiget og skal ikke rapporteres inn. 

Utfyllende opplysninger

Studieplanen består av en samling oppgaver/læringsmål som skal gjennomføres og godkjennes (attesteres) av en instruktør eller en senior hundefører ettersøkning utpekt av DI. Studieplanen kan deles opp i flere kurs, og gjennomføres så mange ganger som den enkelte har behov for. Alle studieplanens oppgaver/læringsmål være godkjent før deltager kan begynne på NRH Modul 3.

Studieplanen ble sist oppdatert 27. oktober 2023

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.