471 NRH Modul 1 Fellesutdanning

Godkjent for 4–48 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

Modul I skal gi hundefører kunnskap om hvordan NRH er bygd opp og gis et godt grunnlag for trening og videreutvikling av seg selv og sin hund i NRH. Hundefører skal introduseres til hvordan en skal kunne ivareta sikkerheten til seg selv og hunden under trening, og i søk. Hundefører skal gis en innføring hvordan kart og kompass fungerer og brukes i praksis, hvorpå det skal trenes og prøves i praktisk bruk av samband, orientering og ivaretagelse av seg selv og hund i felt. Hundefører skal undervises i de grunnleggende prinsippene for innlæring og etisk forsvarlig trening av hunder og introduseres til metoder for effektiv gjennomsøkning av et søksområde.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye medlemmer som ønsker å starte opp utdannelse med mål om bli godkjent hundefører for Norske redningshunder for å bidra i redningstjenesten jf. Nasjonal veileder for redningstjenesen i Norge.

Gjennomført Introdkusjonskurs (bekreftelse medbringes)
Introduksjonskurset skal gjennomføres som et selvlæringskurs (e-læringskurs) og gjøre hundefører kjent med NRH som organisasjon og den øvrige redningstjenesten i Norge.
• NRH som organisasjon, herunder roller og oppgaver sentralt og lokalt.
• Hovedpunktene i NRHs godkjenningsprogram, retningslinjer, instrukser og tiltakskort.
• Utdanningsløpet og de viktigste momentene og kravene for ettersøkning, lavine og USAR.
• Ettersøkning: Søksområder, søksformer som spor, rundering, teigsøk og flankesøk, tillatte meldingsformer og praktisk bruk på aksjoner.
• Lavine: Snøskred, faremomenter ved søk i skred, søksformer, tillatte meldingsformer og praktisk bruk på aksjoner.
• USAR: Søksområder, søksformer, miljøutfordringer og betydningen av godt miljøtrente hunder, sikkerhet for hund og fører, meldingsformer og utfordringer med melding i ulike miljøer.

Innhold

TEORI

 • Egensikkerhet
 • Holdninger og krav
 • Orientering
 • Bruk av elektronisk navigasjon og kartverktøy
 • Samband
 • Hundetreningsteori
 • Stell og ivaretagelse av hund
 • Taktisk bruk av hund under søk

Teoridelen skal avsluttes med en skriftlig eksamen, utarbeidet av FTU. Tiden det tar å gjennomføre eksamen skal ikke telles med når kurset rapporteres!

PRAKSIS

Utmarsj
Utmarsjen skal gjennomføres over to dager med en overnatting. Hundefører skal trenes og prøves i praktisk bruk av samband, orientering og ivaretagelse av seg selv og hund i felt. Hund skal være med. Det forventes at hundefører har normal turkunnskap og turerfaring. Hundeføreren må ha med personlig utstyr tilpasset årstid og sted, førstehjelpsutstyr, mat og drikke til seg selv og hund samt overnattings- og kokeutstyr. En strekning på 5-6 kilometer skal tilbakelegges før og etter overnattingen. Orienteringen skal gjennomføres individuelt og i gruppe, der hver deltager får ansvar for hver sin del av strekningen. Utmarsjens første dag skal gjennomføres uten elektroniske hjelpemidler. Andre dag skal GPS brukes. Utmarsjen skal vurderes og godkjennes av en senior hundefører (utpekt av DI) eller en instruktør.

Hundetrening
Hundefører skal introduseres til ulike former for innlæring, figurantarbeid, bruk av forsterker i belønningssituasjon og hvordan leken tilpasses hundens språk og signaler. Det forventes at alle bidrar konstruktivt til hverandres utvikling. Hundefører er selv ansvarlig for sin hund og ekvipasjes utvikling. Instruktører og treningskolleger er veiledere og støttespillere.

Følgende momenter skal gjennomgås:
• Kartlegging av hund.
• Melding og meldingsformer.
• Sikkerhetsvurdering av treningsområdet.
• Bruk av forsterker og påvirkning.
• Figurantarbeid.
• Bruk av vind under søk.
• Taktisk disponering av hund med tanke på terreng, vær- og vindforhold.
• Introduksjon til ulike søksformene, som overvær, rundering, patruljegang og spor.
• Oppstalling og ivaretagelse av hund.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 • Nasjonal veileder for redningstjenesten ved snøskredulykker
 • Gjeldende godkjenningsprogram for Norske Redningshunder
 • Norske Redingshunders oppgavehefte for utdanning av lavine-ekvipasjer med videre (tilgjengelig ved innlogging, krever medlemskap i Norske Redningshunder)

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praktisk trening med instruktør/veileder. Utmarsjen skal gjennomføres og vurderes av en senior hundefører (utpekt av DI) eller en godkjent instruktør. Studieplanen består av en samling oppgaver/læringsmål som skal gjennomføres og godkjennes (attesteres) av en instruktør eller en senior hundefører ettersøkning utpekt av DI. Hele eller deler av kurset kan tas flere ganger hvis behov. Alle deler må være godkjent for å kunne gå videre til modul 2. 

Krav til lærer/instruktør

Instruktør, godkjent av Norske Redningshunder
Senior Hundefører ettersøkning, utpekt av DI (Distrikts instruktør)

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen, men alle deler av kurset må være godkjent før ekvipasjen kan gå videre til modul 2

Utfyllende opplysninger

Studieplanen kan deles opp i flere kurs, og gjennomføres så mange ganger som den enkelte har behov for. Studieplanen er siste gang oppdatert 24. oktober 2023

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.