469 Drivhus

Godkjent for 4–32 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal lære hvoran man starter opp og dyrker i drivhus: Planlegging, plantevalg og daglig stell.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som er interessert i dyrking i drivhus. Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

  • Drivhuset
  • Plantevalg
  • Daglig stell

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Ulike bøker om dyrking i drivhus kan brukes.

Organisering og arbeidsmåter

Besøke ulike drivhus og lære av eiernes erfaringer.

Krav til lærer/instruktør

Drivhuseierne som besøkes må være villige til å dele sine erfaringer.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve eller eksamen.

Utfyllende opplysninger

Dette er et praktisk kurs ute i felt, der deltakerne skal lære gjennom å se, kjenne, høre og dele. I spesielle situasjoner kan likevel hele eller deler av kurset gjennomføres digitalt. Det forutsettes da at de som planlegger og leder kurshet har tilstrekkelig digital kompetanse til å ivareta både faglige og pedagogiske hensyn. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.