468 Fletting av levende piletre

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne kjenner de ulike pilesortene, deres vekstkrav, og mulige bruksområder. De har fått praktisk opplæring i levende pileflett, og lært om stell, utvikling og vedlikehold av levende pileflett.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for hage og fletting av levende pil. 

Innhold

 • Pilens bruksområder til levende fletting (Tre, hekker, tunneler, hytter etc)
 • De ulike pilesortene og deres vekstkrav
 • Belgisk fletting
 • Praktisk demonstrasjon av oppstart og prinsippet for fletting
 • Forutsetninger for et vellykket resultat
 • Praktisk fletting under veiledning fra kursleder
 • Utvikling, stell og vedlikehold av levende pileflett

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Bekjæringssaks og potte/beholder med jord til å ha treet i.

Pilevidjer og oppbinningsutstyr.

Kompendie med fletteinstruksjoner og råd om stell og vedlikehold. 

Bøker om fletting av levende pil:

 • Pilehegn / Jette Mellgren / ISBN 9788764101294
 • En verden i pil / Gro Vibe / ISBN13 9788779056916
 • Pil i hagen / Jeanette Grønli / ISBN 9788282110631

Lenker:

 

 

Organisering og arbeidsmåter

Teoretisk gjennomgang

Praktisk fletting av pil, med veiledning. Deltagerne kan jobbe alene, eller i gruppe.

 

Krav til lærer/instruktør

Erfaring med fletting og stell av levende pil.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Utfyllende opplysninger

Dette er et praktisk kurs som er ment for fysisk gjennomføring. Studieplanen kan likvel, hvis situasjonen krever det, tilpasses og helt eller delvis gjennomføres digitalt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.