465 Kurs i bruk av plantevernmidler

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få inngående opplæring i bruk av plantevernmidler, for å kunne bestå Matilsynets eksamen i bruk av plantevernmidler.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Bønder og andre som er berettiget til å kjøpe og bruke plantevernmidler.

Innhold

  • Lover og regelverk, miljø og integrert plantevern
  • Helserisiko o.l. i.f.m. sprøyting.
  • Sprøyteteknikk og bruk av åkersprøyte og verneutstyr

Detaljert kursplan er godkjent av Statsforvalteren, og baserer seg på retningslinjer fra Mattilsynet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

  • Detaljert kursplan godkjent av Statsforvalteren
  • Kursmateriell utarbeidet av Mattilsynet m.fl.
  • Kuirslærernes egen powerpoint-plansjer utarbeidet på bakgrunn av retningslinjer fra Mattilsynet.

Organisering og arbeidsmåter

Klasseromsundervisning og praktisk gjennomgang av spøyteutstyr

Krav til lærer/instruktør

Kurslærerne skal ha solid faglig og praktisk erfaring på sine fagområder og være godkjent som kursholdere av Statsforvalteren.

Avsluttende prøve/eksamen

Avsluttende eksamen i bruk av plantevernmidler, utarbeidet av Mattilsynet.

Utfyllende opplysninger

Kurset baserer seg på myndighetenes krav til hvem som kan kjøpe og bruke plantevernmidler. Lærere, krav til kursinnhold, kursmateriell og eksamen er fastsatt/utarbeidet av Mattilsynet/Statsforvalteren/NIBIO

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.