464 Kart og kompass

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å bruke kart og kompass. 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som har lyst til å lære å bruke kart og kompass.

Innhold

Teoretisk gjennomgang av bruk av kart og kompass i ulike situasjoner, terreng, årstider og værforhold. Praktiske øvelser.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kart og kompass, samt penn og papir til alle deltagere.

Terreng egnet for praktiske øvelser.

Organisering og arbeidsmåter

Teori og praktiske oppgaver

Krav til lærer/instruktør

Kurslærer må ha inngående kunnskap om bruk av kart og kompass.

 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avluttende prøve eller eksamen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.