462 BASIC Hund

Godkjent for 20–30 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

Kursdeltaker skal lære å kontrollere egen hund og håndere dens utfordringer i det daglige. Herunder hvilke elementer i samarbeidet med hunden det er viktig å observere - for å kunne planlegge en god og trinnvis innlæring. Og bevisst- og ubevisste kroppsspråk - og hvordan dette hele tiden påvirker hunden i dens daglige interaksjon med fører

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

BASIC-kurset passer for hundeeiere som opplever store eller små utfordringer i hverdagen med sin hund. Kurset har ingen begrensninger i forhold til hundens alder, erfaring eller rase. Ingen forkunnskaper er nødvendig verken for hund eller eier.

Innhold

Samling 1 - 3 t med instruktør

 • Grunnregler for positiv trening av hund basert på lek, godbiter, ros og kos
  En hund skal jobbe fordi den har LYST - ikke fordi den MÅ!
 • Bevisstgjøring av «Atferd som frustrerer meg» / «Atferd jeg heller ønsker»
 • Hundens utstyr for trening og lek - ulike leker (hensikt og effekt i hundetrening)
 • Godbiter, timing og førers eget kroppsspråk

 • Øvelse 1 - «Oppmerksomhetslek»
 • Øvelse 2 - «Matjakt-lek»
 • Øvelse 3 - «Lokk & lur-lek»

Samling 2 - 3 t med instruktør

 • Erfaringer fra egentrening siden sist?
 • Godbiter - en utrolig metode
 • Problemløsing - bli bevisst på hvordan vi kan endre hundens atferd ved å trene på det vi vil ha - istedenfor å ha all fokus på det vi ikke vil ha!
 • Kroppsspråk - bevegelser, blikk, "armer og bein" / hund og fører
 • Arousalnivå - begrensning og muligheter

 • Øvelse 4 - «Enkel snuselek»
 • Øvelse 5 - «Mynten»
 • Øvelse 6 - «Fotfølgeren»

Samling 3 - 3 t med instruktør

 • Erfaringer fra egentrening siden sist?
 • Stagnasjon krever endring av metode!

 • Øvelse 7 - «Gå rundt gjenstand»
 • Øvelse 8 - «Sladretrening»

Samling 4 - 3 t med instruktør

 • Erfaringer fra egentrening siden sist?
 • Hva er biting for hunden / hvordan unngå biting?
 • Hundens «tidsur» - hva opplever hunden i løpet av ett døgn/ei uke?
 • Belønningsverdier - kos, klapp og ros/godbiter/type leker/hvordan leker vi
 • Følelser og læringsevne

 • Øvelse 9 - «Pappsylinder og kasse»
 • Øvelse 10 - «Håndtarget»

 

Samling 5 - 3 t med instrruktør

 • Erfaringer fra egentrening siden sist?
 • Gode forberedelser/planlegging før trening
 • Vekt på uønsket atferd / ønsket atferd?
 • Hva holder ved like/eskalerer uønsket atferd?

 • Øvelse 11 - «Snusings»
 • Øvelse 12 - «Koseplassen»

 

Samling 6 - UTEDAG - 2 t med instruktør

 • Øvelse 13 - «Kontrollert uttak av hund fra bil»
 • Øvelse 14 - «Forflytning fra A til B» med 100% fokus på eier
 • Øvelse 15 - «Rolig hilsetrening på mennesker»
 • Øvelse 16 - «Passeringstrening» - hund og personer

 

Samling 7 - 3 t med instruktør

 • Erfaringer fra egentrening siden sist?

 • Øvelse 17 - «Apportering»
 • Øvelse 18 - «Formasjon triangel»
 • Øvelse 19 - «Enkel impulskontroll»
 • Øvelse 20 - «Avansert impulskontroll»

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

PowerPoint-presentasjon
Perm for samling av teori og dokumentasjon på egentrening
Egen demohund
Evalueringsskjema

Organisering og arbeidsmåter

 • Teori og veiledning med instruktør
 • Observasjon
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening
 • Demonstrasjon med instruktørens hund
 • Video
 • Tilgjengelig onlinemateriale (v/ sykdom eller annet fravær)
 • Egentrening med egen hund mellom samlingene

Krav til lærer/instruktør

Godkjent NKK-instruktør eller tilsvarende.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Utfyllende opplysninger

Mange hundeeiere mangler bevissthet og kunnskap om hvordan hunder lærer og utvikler seg - noe som ofte fører til unødvendige konflikter, frustrasjon og fortvilelse.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.