462 BASIC Hund

Godkjent for 20–30 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

Kursdeltaker skal lære å kontrollere egen hund og håndere dens utfordringer i det daglige. Herunder hvilke elementer i samarbeidet med hunden det er viktig å observere - for å kunne planlegge en god og trinnvis innlæring. Og bevisst- og ubevisste kroppsspråk - og hvordan dette hele tiden påvirker hunden i dens daglige interaksjon med fører

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

BASIC-kurset passer for hundeeiere som opplever store eller små utfordringer i hverdagen med sin hund. Kurset har ingen begrensninger i forhold til hundens alder, erfaring eller rase. Ingen forkunnskaper er nødvendig verken for hund eller eier.

Innhold

Samling 1 - 3 t med instruktør

 • Grunnregler for positiv trening av hund basert på lek, godbiter, ros og kos
  En hund skal jobbe fordi den har LYST - ikke fordi den MÅ!
 • Bevisstgjøring av «Atferd som frustrerer meg» / «Atferd jeg heller ønsker»
 • Hundens utstyr for trening og lek - ulike leker (hensikt og effekt i hundetrening)
 • Godbiter, timing og førers eget kroppsspråk

 • Øvelse 1 - «Oppmerksomhetslek»
 • Øvelse 2 - «Matjakt-lek»
 • Øvelse 3 - «Lokk & lur-lek»

Samling 2 - 3 t med instruktør

 • Erfaringer fra egentrening siden sist?
 • Godbiter - en utrolig metode
 • Problemløsing - bli bevisst på hvordan vi kan endre hundens atferd ved å trene på det vi vil ha - istedenfor å ha all fokus på det vi ikke vil ha!
 • Kroppsspråk - bevegelser, blikk, "armer og bein" / hund og fører
 • Arousalnivå - begrensning og muligheter

 • Øvelse 4 - «Enkel snuselek»
 • Øvelse 5 - «Mynten»
 • Øvelse 6 - «Fotfølgeren»

Samling 3 - 3 t med instruktør

 • Erfaringer fra egentrening siden sist?
 • Stagnasjon krever endring av metode!

 • Øvelse 7 - «Gå rundt gjenstand»
 • Øvelse 8 - «Sladretrening»

Samling 4 - 3 t med instruktør

 • Erfaringer fra egentrening siden sist?
 • Hva er biting for hunden / hvordan unngå biting?
 • Hundens «tidsur» - hva opplever hunden i løpet av ett døgn/ei uke?
 • Belønningsverdier - kos, klapp og ros/godbiter/type leker/hvordan leker vi
 • Følelser og læringsevne

 • Øvelse 9 - «Pappsylinder og kasse»
 • Øvelse 10 - «Håndtarget»

 

Samling 5 - 3 t med instrruktør

 • Erfaringer fra egentrening siden sist?
 • Gode forberedelser/planlegging før trening
 • Vekt på uønsket atferd / ønsket atferd?
 • Hva holder ved like/eskalerer uønsket atferd?

 • Øvelse 11 - «Snusings»
 • Øvelse 12 - «Koseplassen»

 

Samling 6 - UTEDAG - 2 t med instruktør

 • Øvelse 13 - «Kontrollert uttak av hund fra bil»
 • Øvelse 14 - «Forflytning fra A til B» med 100% fokus på eier
 • Øvelse 15 - «Rolig hilsetrening på mennesker»
 • Øvelse 16 - «Passeringstrening» - hund og personer

 

Samling 7 - 3 t med instruktør

 • Erfaringer fra egentrening siden sist?

 • Øvelse 17 - «Apportering»
 • Øvelse 18 - «Formasjon triangel»
 • Øvelse 19 - «Enkel impulskontroll»
 • Øvelse 20 - «Avansert impulskontroll»

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Evt PowerPoint-presentasjon
Ett stk perm per deltaker for samling av egne notater og utdelt materiell
Egen hund, både kurslærer og deltakere
Evalueringsskjema

Skjema med enkel beskrivelse av øvelsene (kommer)

Organisering og arbeidsmåter

 • Teori og veiledning med instruktør
 • Observasjon
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening
 • Demonstrasjon med instruktørens hund
 • Video
 • Tilgjengelig onlinemateriale (v/ sykdom eller annet fravær)
 • Egentrening med egen hund mellom samlingene

Krav til lærer/instruktør

Godkjent NKK-instruktør eller tilsvarende.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen

Utfyllende opplysninger

Mange hundeeiere mangler bevissthet og kunnskap om hvordan hunder lærer og utvikler seg - noe som ofte fører til unødvendige konflikter, frustrasjon og fortvilelse.

Denne studieplanen er utarbeidet av Stig Meier Berg (92603856 / stig.berg@spesialsok.no) fra Selbu Trekk- og Brukshundklubb.  

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.