461 Regionalt miljøprogram for landbruket (RMP)

Godkjent for 4–10 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal kjenne til hvilke ordninger som gjelder i det fylket de tilhører, slik at de lettere kan tilpasse drifta til de kravene som settes for miljøtilskudd.  Deltakerne skal også kjenne til søknadsportalen og hvordan den fungerer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Bønder 

Innhold

Gjennomgang av Forskrift om regionale miljøtilskudd for det aktuelle fylket, og vegledningsmateriell fra statsforvalteren og Landbruksdirektoratet.
Vurdering av muligheter for miljøtilpasning på de enkelte gårdsbrukene.

Introduksjon til søknadsportalen.
Utfylling av søknad.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Forskrift om regionale miljøtilskudd, for det aktuelle fylket
Vegledningsmateriell fra statsforvalteren i det aktuelle fylket
Informasjonssiden til Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb

Søknadsportalen https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

Organisering og arbeidsmåter

Forelesning og diskusjon om RMP
Demonstrasjon av portalen, og praktiske øvelser

Krav til lærer/instruktør

Må ha kjennskap til RMP og søknadsportal

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.