460 Skriver på hundeutstilling

Godkjent for 4–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltagerne skal lære hvordan systemet på  utstilling er, og hvordan dommeren setter premiegrader i de forskjellige klassene, og skal med det kunne fungere som skriver på utstilling.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som vil lære å være skriver på hundeutstilling. Ingen forkunnskaper nøevendig, men kjennskap til og interesse for hundeutstilling er ønskelig.

Innhold

Vi går igjennom programvare som brukes i ringen, dommerens bruk av både norske og engelske utrykk i bedømming, forhold mellom dommer og ringpersonell. 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nettbrett/PC

Organisering og arbeidsmåter

Praktisk gjennomgang.

Kurs avholdes lokalt hos de enkelte klubber og regioner. 

Krav til lærer/instruktør

Lærer/Instruktør må ha erfaring som skriver både på små og store utstillinger, med norske og engelsktalende dommere. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve eller eksamen

Utfyllende opplysninger

Det må være minst fire deltagere som fullfører minst 75% av timene for å få tilskudd. Lærer(e) kan stå på deltagerlisten.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.