459 Bandhund

Godkjent for 4–30 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hvordan man får til en god bandhund. Alt som inngår fra valg av valp til første (elg)fall.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Gamle og nye hundeførere som ønsker å drive med bandhundjakt

Innhold

Alt om hvordan man får til en god bandhund, fra valp til første (elg)fall.

 • Valg av hund
 • Læring av valpen
 • Blodspor/Ferskspor
 • Overværsarbeid
 • Bekledning
 • Utstyr
 • Terreng
 • Vær og vind
 • Praktiske øvelser

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Akutell litteratur, filmer og powerpointpresentasjoner.

Egnet skogsområde for praktisk trening.

Organisering og arbeidsmåter

Teori (forelesninger) og praktiske øvelser i skogen. Løpende dialog med kursdeltakerne, og felles gjennomgang av erfaringer underveis.

Krav til lærer/instruktør

Forelesere og instruktører med solid erfaring med bandhundjakt, og evne til å formidle denne til nye bandhundjegere. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende eksamen/prøve

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.