457 Restemat

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å trylle frem nye spennende retter av matrester, og gjennom det også lære å redusere matsvinnet.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom. Ingen krav til forkunnskap 

Innhold

  • FN sitt bærekraftsmål nr 12
  • Hva matsvinn er og hvordan det kan reduseres/forhindres
  • De vanligste matrestene og hva vi kan lage av dem - mange eksempler
  • Matlaging i praksis, basert på de vanligste matrestene 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kjøkken og kjøkkenutstyr

Aktuelle matrester og andre aktuelle ingredienser

Kompendium med tips, ideer og oppskrifter brukt/laget på kurset

Organisering og arbeidsmåter

Kokk som forteller om og viser deltakerne hvordan en lager nye retter gjennom kreativit bruk av ulike matrester. Praktisk prøving og feiling under veiledning av lærer (kokk).

Krav til lærer/instruktør

Utdannet kokk eller en kreativ person med stor lidenskap for matlaging 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Utfyllende opplysninger

FN sitt bærekraftsmål nr 12 innebærer å redusere eget forbruk, kaste mindre og gjenbruke mer. Samtidig må man være bevisst på om det man kjøper, bruker og kaster bidrar til miljøødeleggelse, forurensing og klimautslipp.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.