456 Drone i skogbruket

Godkjent for 4–12 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltager skal lære hvordan droner kan brukes i skogbruket

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom. Ingen krav til forkunnskaper.

Innhold

  • Hvordan kan en ta i bruk ny teknologi i skogbruket?
  • Hvordan kan en vurdere skogens tilstand ved bruk av drone?
  • Hva trengs av opplæring for å bli droneflyger?
  • Demonstrasjon i bruk av drone i skogsfelt.
  • Praktisk innføring i bruk av drone i skogsfelt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Drone og annet nødvendig teknisk utstyr

Skogsfelt

Organisering og arbeidsmåter

Praktisk undervisning og demonstrasjon

Krav til lærer/instruktør

Godkjent droneflyver. God kunnskap til skogen og drone som verktøy i skogbruket.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.