454 NF Grunnkurs førstehjelp for friluftsliv

Godkjent for 16–20 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

Deltakerne skal få grunnleggende forståelse, kunnskaper og ferdigheter i førstehjelp for friluftsliv, slik at den enkelte er rustet til å håndtere skader, ulykker og medisinske hendelser som kan oppstå ute i ulike naturmiljøer ved utøvelse av friluftsliv. Deltakerne skal også få kunnskaper om forebygging av skader, ulykker og forståelse for prinsippet om tur etter evne.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er egnet for alle som utøver friluftsliv og ferdsel i naturen, enten som privatperson eller som veileder innen friluftsliv med ansvar for andre.

Deltagelse forutsetter at man kan ta vare på seg selv ute i et naturmiljø. Det forutsettes grunnleggende kunnskaper om hjerte- og lungeredning (HLR). 

Innhold

Etter endt kurs skal den enkelte deltaker:

 • ha god kunnskap om og beherske å gjennomføre tur etter evne
 • ha god kunnskap om og beherske situasjonsvurdering og vurdere egensikkerhet
 • ha god kunnskap om og beherske varsling
 • ha god kunnskap om og beherske livreddende førstehjelp
 • ha kunnskap om grunnleggende undersøkelse og stabilisering av et utvalg skader og tilstander
 • ha kjennskap til smertelindring
 • ha kunnskap om og basalt kunne utføre pasientovervåkning i felt
 • kunne planlegge og gjennomføre enkelt forflytning og evakuering
 • ha god kunnskap om og beherske sikkerhets- og førstehjelpsutstyr i friluftsliv
 • ha kjennskap til viktige psykologiske aspekter rundt hendelser som kan ramme en gruppe i en friluftslivssituasjon

Se kursmal for detaljert innhold.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Utstyr:

Robuste og varme klær til å oppholde seg ute. Under øvelsene må det forventes noe slitasje på klær og utstyr.
Følgende utstyr bør medbringes: Dagstursekk, liggeunderlag, sovepose, vindsekk, kniv eller multitool, skrivesaker og hodelykt.

Pensum:

 • Førstehjelp på tur. Fjell-, høyde- og reisemedisin. Fri Flyt AS, 3 utg. 2019.
 • Retningslinjer / HLR plakat (grunnleggende HLR for voksne, med hjertestarter) fra Norsk Resuscitasjonsråd 

Organisering og arbeidsmåter

Kurset må gjennomføres i et relevant miljø, der kursdeltakerne er eksponert for vær og vind, samt har tilgang på ulendt terreng. Dette for å gi en mest mulig realistisk og relevant læringssituasjon for førstehjelp rettet mot friluftsliv. Det bør være mulighet for undervisning både inne og ute.

Så mye som mulig av kurset bør gjennomføres ute, og teoretiske momenter undervises i tilknytning til situasjoner der det naturlig passer inn, slik at det er en tydelig
sammenheng mellom teori og praksis. Kurset skal være naturvennlig og sporløst.

Krav til lærer/instruktør

Sertifisert NF førstehjelpsinstruktør 1.

Avsluttende prøve/eksamen

Det gjennomføres ikke vurdering av deltagerne i etterkant av kurset. Etter endt kurs skal deltakerne få et kursbevis som utstedes av arrangør.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.