453 DNT Ambassadørkurs

Godkjent for 4–6 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakeren:

 • kjenne til DNTs og friluftslivets historie
 • kjenne til og kunne promotere DNTs kjernetilbud
 • kjenne til DNTs organisasjonsstruktur
 • kjenne til DNTs turlederutdanning
 • kjenne til og kunne videreformidle allemannsretten og prinsippet om sporløs ferdsel
 • kjenne til etikkvett og DNTs rutiner for håndtering av kritikkverdige forhold
 • være godt kjent med sin lokale medlemsforning og deres tilbud
 • være en god ambassadør for DNT

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle frivillige, tillitsvalgte og ansatte i Den Norske Turistforening.  Det kreves ingen forskunnskaper for dette kurset. 

Innhold

 • Friluftslivets historie
 • DNTs historie
 • Organisasjonsopplæring
 • DNTs kjernetilbud
 • Dugnad i DNT
 • DNT som samfunnsaktør
 • Turlederutdanning
 • Fjellvett
 • Allemannsretten og sporløs ferdsel
 • Etikkvett
 • Håndtering av kritikkverdige forhold
 • Ambassadørens huskeliste

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Del 1 - digitalt kurs i Motimate

Del 2 - lokal presentasjon hos den enkelte medlemsforening

Organisering og arbeidsmåter

Kurset består av 2 moduler, én individuell digital del (timene rapporteres ikke), og én lokal fellesdel som gjennomføres som et praktisk kurs i den enkelte medlemsforening.

Del 1 gjennomføres selvstendig via DNTs digitale læringsplattform Motimate.

Del 2 gjennomføres fysisk, lokalt hos den enkelte medlemsforening. Del 2 kan gjennomføres i forbindelse med annen frivilligaktivitet og samlinger, eller i forbindelse med DNT Grunnleggende turlederkurs. 

Krav til lærer/instruktør

Den som gjennomfører del 2 av kurset må selv ha gjennomført DNT Ambassadørkurs, samt være svært godt kjent med DNT og den aktuelle lokale medlemsforening. Det bør være en ansatt eller tillitsvalgt som har ansvar for oppfølging og organisering av frivillige. 

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen avsluttende prøve/eksamen

Utfyllende opplysninger

DNT Ambassadørkurs er første trinn i turlederstigen, og er et introduksjonskurs til DNT. En DNT Ambassadør er godt kjent med DNTs og friluftslivets historie, kjenner godt til - og kan promotere - DNTs kjernetilbud, og er svært godt kjent med tilbudet hos sin lokale medlemsforening. En DNT Ambassadør kan formidle innholdet i allemannsretten, og etterleve prinsippet om sporløs ferdsel. I tillegg blir man godt kjent med etikkvettreglene og DNTs rutiner for håndtering av kritikkverdige forhold gjennom dette kurset.

 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.