452 DNT Nærturlederkurs

Godkjent for 4–6 timer  |  minst 4 deltakere  | 

Læringsmål

En DNT Nærturleder er kvalifisert til å lede kortere dagsturer i områder hvor nærturlederen er lokalkjent. 

Etter endt kurs skal deltakeren ha kunnskap om og innsikt i nærturlederens ansvar og oppgaver. Dette innebærer kjennskap til hvordan planlegge kortere turer og aktiviteter i nærområdet, grunnleggende kunnskap til utstyr og bekledning for turer i nærområdet, og kjennskap til det å være turleder med vekt på organisering og sosialt miljø. 

 

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset egner seg for folk som allerede bidrar noe i foreningens lokale aktivitetstilbud eller som lurer på om de skal engasjere seg. 

Det er krav om gjennomført DNT Ambassadørkurs i forkant av DNT Nærturlederkurs. Det anbefales også at deltaker har oppdatert førstehjelpskunnskap. 

Innhold

 • Om DNT og DNTs kjernetilbud
 • Turforberedelser
 • Kartintroduksjon
 • Nærturlederrollen
 • Sikkerhet og ansvar 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

 

Organisering og arbeidsmåter

Kurset gjennomføres utendørs. Kursets arbeidsform veksler mellom undervisning og aktiv deltakelse fra deltakere. Det anbefales maksimalt 10 deltakere per kursleder. 

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må selv ha gjennomført DNT Ambassadørkurs og DNT Nærturlederkurs, samt være svært godt kjent med foreningens tilbud med hytter, ruter og aktiviteter. 

Avsluttende prøve/eksamen

Alle som gjennomfører kurset får et kursbevis. 

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven gjennom læring.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.
 • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.